Ramón Otero Pedrayo

(1888 - 1976)

 

 
Biografía
Obras
 
Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

· A estadea ou o pranto polo Seminario de Estudos Galegos: poema inédito, setembro de 1936

Non dispoñíbel

· A historia dun neno

Non dispoñíbel

· A lagarada

Non dispoñíbel

· A miña amizade con Castelao

Non dispoñíbel

· A romeiría de Gelmírez

· Antre a vendima e a castañeira

Non dispoñíbel

· Arredor de sí

Non dispoñíbel

· Bocarribeira. Poemas pra leer e queimar

Non dispoñíbel

· Contos de Santos e Nadal

Non dispoñíbel

· Contos do camiño e da rúa

Non dispoñíbel

· Devalar

Non dispoñíbel

· Discursos parlamentarios (1931-1933)

Non dispoñíbel

· Ensayo histórico sobre a cultura galega

Non dispoñíbel

· Escolma de Artigos de R. Otero Pedrayo en Céltiga (1927-1929)

Non dispoñíbel

· Escrito na néboa

Non dispoñíbel

· Estampas de Ourense a mediados do século XVIII

Non dispoñíbel

· Florentino L. Cuevillas

Non dispoñíbel

· Fra Vernero

Non dispoñíbel

· Historia de Galiza

Non dispoñíbel

· Homenaxe a Noriega Varela: Mondoñedo, 19 de outubro de 1967, Ramón Otero Pedrayo

Non dispoñíbel

· Lembranza de Goethe

Non dispoñíbel

· Morte e Resurrección

Non dispoñíbel

· O desengano do prioiro ou O pasamento da legría co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros de Floravia

Non dispoñíbel

· O espello na serán. Entre o Pedroso e o Viso

Non dispoñíbel

· O fidalgo e a noite

· O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos

Non dispoñíbel

· O Libro dos Amigos

Non dispoñíbel

· O Maroutallo

Non dispoñíbel

· O mesón dos ermos

Non dispoñíbel

· O purgatorio de Don Ramiro

Non dispoñíbel

· O señorito da Reboraina

Non dispoñíbel

· Os camiños da vida

Non dispoñíbel

· Os ríos galegos

Non dispoñíbel

· Paisaxe e cultura: ensaios Ramón Otero Pedrayo

Non dispoñíbel

· Pantelas, home libre

Non dispoñíbel

· Pelerinaxes

Non dispoñíbel

· Por os vieiros da saudade. Lembranza e crónicas de un viaxe a Buenos Aires

Non dispoñíbel

· Problemas de Xeografía Galega. Estudos encol das formas de poboación labrega. A parroquia de Trasalva

Non dispoñíbel

· Prosa Miúda. Artigos coleccionados (1927-1934) de Ramón Otero Pedrayo

Non dispoñíbel

· Romantismo, Saudade, Sentimento da Raza e da Terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal

Non dispoñíbel

· Rosalía

Non dispoñíbel

· Síntesis histórica do século XVIII en Galicia

Non dispoñíbel

· Síntesis xeográfica de Galicia

Non dispoñíbel

· Teatro de Máscaras

Non dispoñíbel

· Teatro Ignorado

Non dispoñíbel

· Traxicomedia da noite dos Santos

Non dispoñíbel

· Xelmírez ou o xenio afectuoso, creador e humorista do tempo románico

Non dispoñíbel

 

logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega