Berros en voz baixa

 

[Escolma]

 

Berros en voz baixa

E non me pidan os amigos
un libro definitivo,
porque eu non fago libros,
dou a miña vida exacta e sincera
tal coma o fado
ma deu a min inmerecidamente.

Non, eu xa non fago versos,
é a desfeita de tódolos fermosos versos,
é o esborrallarse silandeiro das torres de tódolos versos.

Tería que finxi-las penas que sufrín e que sufro
e decoralas miudiñamente
con moitas imaxes falsas e distantes,
e eu non son capaz de tal traballo de farsante.

Despois de estar, días e días,
ó pé do oubeo sanatorial
daquiles dous irmaos xémeos univitelinos que bradaban,
baixo a lúa triste e lonxana de Castela,
eu nunca puiden escribir versos arredados, ben vestidos,
nin podo agora.

Non me pida ninguén ise libro definitivo
polo que algún amigo agarda.
Agora estou deitado frente ó mar que brúa,
que pronto se vai afogar na noite,
e brada anónimo como aquiles dous irmaos xémeos univitelinos
que predicaban a dúo a inexistencia dun Deus bo.
Iles están entullados no meu corazón xeneroso
de víctima sen Deus, sen un culpable
a quen pregar por outra vida mellor e merecida.

Ah, non me pidan versos, ringleiras de fermosos versos.
Levo na fronte a desventura e xa non podo
cumprir ise oficio de poeta falso.
Somente calar ou berrar me é permitido.
É a desfeita de tódalas torres dos versos abolidos.

Son un home agarrado á rabela da pluma
para deixar testemuño da dor chocalleira do mundo
fotografada por un home triste, doente e tamén chocalleiro.
Perdoen os amigos que me piden os versos imposibles.


QUE ISTES PENSAMENTOS ME CONSOLEN

Teño falado nos meus poemas irresponsables
da señora morte numerosas veces,
como invitándoa a pousar
no papel en que escribía.
E a morte era un espellismo souril e lonxano
porque a miña idade daquela coidaba
non chegaría a ser presa dos seus dentes.

Hoxe, en que pasádo-los sesenta, vou para home vedraño,
falar da morte é un oficio máis serio e máis terrible,
pois tódalas mañás érgome do meu leito
co tabao da morte chuchando o meu feble pensamento
e resulta unha tarefa dorida axotala, espaventala
da miña fronte de meniño envellentado de súpeto.

Debo, pois, de calar, xa que agora é cando estou
ós pés da morte, tocando as súas maos de raíña xeada,
o seu manto sen estrelas nin esperanza.

Quedan breves días para que eu faga o meu testamento,
para que dea noticia cumprida e exacta de min,
para que me despida dos meus amigos e da miña amada.

Quedan breves días, e o peito e a fronte séntense agora
esmagados, abafados contra o valado da morte
dun xeito cada vez máis real e verdadeiro.
Non hai fuxida.
O pazo celestial está enterrado nos olliños dun meniño morto.

Debo, pois, de ergue-la copa do sol, o viño do amor,
o pensamento encarnado nos libros lonxanos e profundos,
e retirarme á miña habitación íntima
a escoita-la melodía que me queda por vivir
e vivila conalegría serea e epicúrea.

Cando a morte veña, eu que durmín as miñas noites con insomnios,
terei un sono cougo do que a anguria xamais me despertará.
Terei a alegría inconsciente de estar calado no nada
de onde nunca debín saír cara iste mundo de profundas dores.

Entón enmendarei o erro de estar en pé a carón do mar fermoso
e estarei deitado entre vagalumes funerais alegres.

Que istes pensamentos me consolen
da pena de vivir e de morrer sen culpa algunha.


O teu corpo é unha baralla
na que lle boto as cartas
á esperanza.

Pola cortiza longa das túas pernas
corren as cervas
da esperanza.

O teu corpo é unha baralla
na que lle leo á noite a voz do fado
e da esperanza.

Nas moedas lostregantes dos teus ollos
a cara e cruz a sorte miña
e a esperanza.

O teu corpo é unha baralla
que espe de veus o corpo do misterio
e da esperanza.

Nas copas dos teus peitos acendidos
bebo o viño da terra e as raíces
da esperanza.

O teu corpo é unha baralla
na que aventuro a vida toda
e a esperanza.


Canto sen moita fe,
mais canto e canto
e póñome de pé
sobre o meu pranto.

Sostéñome en palabras e tristuras,
en frotantes madeiros,
como náufrago, amor, dos neboeiros
que ti deixache en min. Vou ás escuras

apalpando palabras nos buracos
das penas, cal se fosen
os ollos teus que me namoran
e a luz dos ollos teus xa feita anacos.

E en cada verso meu ti vas de certo,
tal como vai a luz no ollo enmeigado,
baixo iles vai asulagado
o teu amor como unha rosa, aquí no meu deserto.

Cando me pecho namorado
no recuncho dos soños e das penas,
ti chegas onda min dende as cadenas
e as pechaduras do pasado.

Ti vas, amor, nas soedades,
perto de min estás, moi perto
como un espacio vougo ó que non certo
máis que a enchelo de laios e saudades.

E eu perdido de ti, desnorteado,
como unha estraña lúa
que non achase a noite nin a rúa
onde pousou seu brillo empantasmado.

E eu perdido de ti. Xa son un vento
sen materia, sen corpos e sen lume,
perdido, xa perdido. Queda o fume
dunha lembranza incerta e o lamento.

Quedan estas palabras que, sen fe,
digo, nas que te canto
e póñome de pé
por chegar deica a ti dende o meu pranto.


Eu tiña unha tía vella, velliña, xa vedraña,
que rezaba moito e tiña saudades longas
do seu vello marido morto había longos anos.
Eu tiña unha tía vedraña que vivía dos réditos
dunha conta de banco que lle deixara o seu marido.
A conta foi mirrando á par dos anos que medraban
no corazón enfermo da miña pobre tía.
A miña tía contaba en segredo o saldo bancario
e non había volta de folla, non había
xa case diñeiro na tumba monetaria.
A miña tía andaba deacougada e triste
e un día parou de comer e deitouse
no seu leito de morte a ben morrer,
porque segundo se descobriu despois no banco, como digo,
a miña vella tía non tiña nin para unha migalla de pan,
cousa que ata as pombas teñen polos parques,
e os lirios do campo non fían pero véstense de fermosura.
Das pombas e dos lirios coida Deus.
Mais os pobres humanos miserentos
non teñen Deus ministerial que coide diles.

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega