Morreu Rogelia, viva Matilde!

 

 

v2jmmonterrosomorreurogelia.html

Rogélia

     Coa morte, na Coruña, o pasado 22 de outubro, de dona Rogélia Raso Naya, aos 93 anos, pon-se ponto final a un capítulo da história da nosa literatura, cando faltan escasos meses para o centenário do seu marido.
     Con efeito, Rogélia sobreviveu 56 anos a seu home, o prosista galego José Lesta Meis, desaparecido prematuramente, nesta mesma cidade, o 22 de dezembro de 1930; non no seu domicílio de Eiris de Abaixo, como di o admirado mestre Carballo Calero, mas si no hospital: daí que na parróquia de Santa María de Oza é este da sua morte o único evento da sua vida legal que non aparece registrado.
     Sí o están todos os outros: 1) o 16 de marzo de 1887, en que naceu (e non o 14, como di a placa que o lembra no Eiris de Arriba natal, mas non precisamente na casa nativa, segundo aclaraba a própria Rogélia) e que reza: "Neste rueiro naceu / Xosé Lesta Meis / que honrou a Galicia / cos seus traballos / na fala galega" (e as datas de nacimento e morte).
     2) o 2 de fevereiro de 1893, en que naceu sua futura dona Rogélia; e
     3) o 5 de dezembro de 1914, en que casaron ambos.
     Por certo que adoptaran unha rapaza, que lles morreu con 15 anos; agora todos tres jacen ali, no camposanto de Oza, sobranceando Monelos, esa aldeíña que ja foi centro do município de Oza e, unha vez este anexado polo da Coruña en 1912, veu dar en subúrbio coruñés, case anulado polo fronteiro bairro das Flores...E Matilde

     "Neste libro non falo mais que de mulleres. De mulleres galegas. Todas son da miña aldea. Todas son auténticas. Hainas que levan o mesmo nome que teñen. Hastra algunha pertenece á miña familia". Asi di Lesta Meis no formoso "Porqué" —que segue ao "Preludio cordial" de A. Villar Ponte— de Abellas de ouro, o último libro seu que sai do prelo de "Nós" da Coruña poucos meses antes do pasamento do autor.
     Pois ben, esas 13 traballadoras "abellas de ouro", contradizendo-se o próprio Lesta Meis, non todas son mulleres, poisque hai 2 homes entre elas: ficarian, daquela, en 11... mas ainda cumpre sinalar que hai unha, unha só, á que se lle dedican dous retratos... e por iso o total de mulleres ven resultando 10.
     Quen é, logo, esa privilegiada entre todas as mulleres? Pois ven sendo a sua mesmísima muller. Que non é, por outra parte, a "Roxelia" que figura como tal; senon que é a figurada como "Matilde", a costureira, e que vai precedida de unha outra "Costureira", sen nome —único caso innominado na série— , o que nos confirma a versión de dona Rogélia, que se identificaba con calquera das duas, de tratar-se de duas semblanzas de unha persoa só, unha como prólogo da outra. Vexamos.
     "A costureira" sen nome é "feituca e chusca", leva, con jeito, a máquina na cabeza "e falangueira non a hai mais"; para o autor representa-se-lle tal "unha fada" que "troca os farrapos por vestidos novos" e non só iso: tamén anuncia "a festa a chegar" levando ali por onde vai "alegrias, espranzas e ilusiós" e convencendo a toda moza "do seu corpo ben feito". En justa compensación "non hai na aldea quen leve tan boa vida" como ela, pois "todas son a facerlle o seu gusto na casa aonde vaia".
     Ora, "Matilde", junto con Mingos o retrato mais estenso da colección, é "unha rapaza xeitosa, nin fea nin bonita, pero graciosa como ela sola e tan falangueira que non a hai mais". E se da "costureira" se nos dera un conjunto de lostreguexos case impresionistas dos que se deduze o retrato idílico da muller-fada, moza solteira, e os seus efeitos benéficos na parróquia, de "Matilde" dá-se-nos unha visión mais cotidiana e secuencial, relatando-se-nos un pouco a sua vida e mesmo a do autor, a partir do casamento de ambos. É asi a da "costureira" unha encantadora estampa "costumbrista", en canto "Matilde" ten todos os tintes do cadro proletário. Complementando-se e reunindo duas etapas de unha mesma trajectória vital.
Aquel home enfermo e enseñoritado...

     ...e sin un carto: asi se autorretrata o autor (J. Lesta Meis) no ex emigrante e jornalista Xaquín, que acaba casando coa costureira Matilde (Rogelia Raso); e ainda se dispe mais, cunha infrecuente sinceridade, ao se incluir entre "os enfermos que contan morrer" e que é salvado pola abnegación de sua compañeira, "orgulosa de ver que ela sola co seu traballo pode atender ós gastos", ja que "vai ganal-o xornal fora e máis despois gana outro na sua casa, sin desantendel-os labores todos dunha muller casada" e "sin deber un carto a ninguén"...
     Asi tamén se complementaron eses destinos tan diferentes: el, o brillo público das letras e da acción galeguista, que se malogrou antes de chegar aos 44 anos da sua vida; ela, o humilde candeeiro que sostiña aquel lume desde a sombra, e que na sombra permaneceu, unha vez apagado el, até o ponto de ser ignorada a sua existéncia polo mundo da nosa cultura nacional.
     Foi en janeiro de 1982 cando demos con ela pola nosa feliz coincidéncia no camposanto de Oza: foi daquela cando a apreciamos en toda a energia, lucidez e grácia que atesouraba aquel corpo miudiño de 89 anos. Asi puido Rogelia Raso Naya estar presente no redescubrimento de José Lesta Meis, en ocasión de se re-editaren, por Edicións Xerais de Galicia, Estebo (1981) e Abellas de ouro (1982).
     Setenta anos cosendo, Rogélia seguirá entre nós para sempre como personage literário, pola milagreira mao do escritor seu home, transfigurada na abella de ouro da costureira Matilde, a que vai "pola aldea adiante, coa máquina na cabeza" e "a cabeza ó aire, lucindo o peiteado acabadiño de facer e movendo o corpo con aquel donaire que ela ten".

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega