Seara. Obra poética (1971-2011)

 

[Escolma]

 

v2vazquezpintorantoloxiapoetica.htmlALÁ NO FONDO NO FONDO
estades vós, coma un tempo

Gándaras (1971)
 EL TIÑA UN SAQUETE
e chan aberto:
era ceibe
coma ti.
Pro no intre do camiño tivo fame
e a Terra misturouno coa semente
daqueles que un día xermolarán

Terra e pan (1975)
 -FARÁS UN LONGO VERSO DE PALLA QUE ARDA NUN FACHUCO
con paso de can e besta polas congostras baleiras
que afunden o pé no escuro

-FAREI UN POEMA BRANCO, METRO AZUL E RIMA LIBRE
con nolos dous acugulo

O espertar tamén é noso (1977)
 PARA QUEN ESCRIBO SENON É PARA O SILENCIO,
para encher a noite con bastos gallardetes de papel,
para a terapia contra o home parado que eu son,
para espantar aos cínifes
e convocar en asamblea a toda a fauna de amor sen nome,
para ser un poseído da voz e da morfina
/aquel anelo de fume que se escapa da boca
e se desfai no aire coma un vello
na memoria do tempo, máis e máis.../

Ofidios de diario (1984)

 


SE HABITASE EN TI POR UNHA NOITE COMA O MAR
habita na rocha mentras sube,
iríate facendo becho, samesuga, lontra ou lúa.
Tardaría todo o tempo dos bois ata chegar ao linde
e ti serías paso de cerva na sendistancia
da voz e os labios doces esbarándo-nos das maus
/fonemas brancos/
ata a ergueita plenitude do sintagma

Na vertical da noite (1989)
 E VELAÍ QUE CHEGAN Á CASA DA TRIBO OS RESTOS
de homes supetamente
tristes dende a selva que habitaron no singular espazo
que vai de sol a sol
entre ameneiros febles que sorrín á noite porque a noite
aniña e nunca mata.

Velaí que chegan os albardeiros coa pregunta nos labios,
teimudos, confidentes
alén da porta e reclaman para si coma un dereito
aos homes da palabra
aqueles que teñen a sombra no corazón mancado

No corazón mancado (1989)
 


 

...HOUBO UN TEMPO DE MISERÁBEL SILENCIO
que adoraba as espadas:
nel nacín e foi tanto en serio o paso da infancia
que non souben do amor máis ca do instinto.
E nesto ameite na ausencia, lexitimando os espazos
ocultos, os lugares secos que espantan as raposas.
Era de día e de noite cando vareaba o corpo
contra a mística para non ser testemuña do meu sexo,
dos primeiros centímetros
que medraban na marabillosa distancia da mau
coma un prodixio de ave.
Daquela pechei os ollos e navegamos acaso
tantas noites de consumo que mareleei da febre
e a pouco vou cos tísicos
na fervenza dos desaucios: limpo o corazón e a morte
incauta e prematura.
Pero dei en regresar para que hoxe poidas á fin
facerma e que cha faga
A VIAXE INTEMPORAL QUE SUMA VIDA

Rotación violeta (1996)
 

 

AQUÍ AÍNDA HAI HOMES QUE DESVISTEN AS SOBREIRAS
e esfolan as maus no corredor de moitas noites
que non cesan de cadrar a mentira e a espera

Aquí aínda hai mulleres que zurcen todo o río
antigo da consolación e aman a esperanza
cos andares fermosos da mañá de xaneiro

toda friaxe e nova luz que conta as horas antes
sen despois posible á reflexión por tanta perda

E cante o carro o canto alegre da historia nosa
na mañá de outono e inverno a canseira dos bois

 


CHÁMANLLE O RASTRO AO MUSEO DA CASA DO MEDIO,
a da cima, a do fondo, a que se engruña con chepa
a sen ombreiro, ósos ao aire de todos os días.
No alfoz de Vigo, na rúa aquela d'A Coruña,
subastan a máquina Singer e unha tesoira
de ollos grandes que non ven a agonía, despois
repiten os números e os cálculos co banco
de sentar o cu que estaba canso de ver ceo
cando era a sacha do pan, o millo e a seitura
e viña derreado na procura da terra.
Seguen as poxas coa cunca de madeira antiga,
tan feitas e limpas de lamber o sempre caldo
e seguen co alzadeiro e coa cabeceira vella
da cama revestida en debuxos enigmáticos
que profundaba a nai e o pai antes dos pais e outros...

O home que repasa e chouta as cifras berra en voz
que son pezas da antiga Babilonia, Caldea,
Exipto de Ransés, Tebaida dos estilitas,
leito dos profetas que cohabitaban o Ganges...

¡ouh, a nosa historia familiar, tanta vendima!

Banzados (2001)
 SALUTACIÓN

TEÑEN QUE ESTAR AQUÍ
Porque é na gándara o último relanzo
do camiño daquela historia, porque
van no instinto das aves que nos cruzan
e polas cores da terra que muda
fronte ao sol dende as policromías dos solsticios
ou luz de invento en corazón que bate
contra o silencio, a prol da tanta vida.

Vós artistas, pintores e escultores
do universo máis rico das esferas

comigo sempre aquén

Anuncian aves (2011)
 NUNCA SERÁ MORTE

CANDO A MEMORIA CESE, SE É QUE CEDE
ao repenique das baiuras, nunca
será morte para a Vida de nós,
que somos músicos en pedra e groria
coma no Pórtico de Mestre arghina:
aquelas voces de organistrum e arpa
a se pousar no claustro de oliveiras.
Rexos corpos de fragancia e apelidos
sodes cando abeiramos coma aquí
aquela nosa casa das benvidas.

Estamos dentro e todo é pan, sabor
da Terra que vos garda en temperanza,
coma soñar das aves, mía senhor,
no mar alzadas:
                           Amigas  e Amigos

Os versos do zapateiro (2011)

 

 

BRIGANTIUM DEVÉN DE LONXE, DA MAROLA CHEGA
a auga que salpica a luz e canta nos pasares.
Arrieiro viaxa de aló do Miño en Baixo e sabe
a herdanza da nobreza.
Aquí é tamén a ponte que mira o mar alzado
de furias e arroaces cando Artabria era o golfo
dos agochos na invernada: sete naos levan
sete historias de singrar na proa as marabillas
do Medulio labrado de abellas coma torques.
E hoxe ruben os balandros polo río aquel
ata chegaren ao pé da parafita en danza

na memoria de nós


Os versos do zapateiro (2011)

 

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega