A filosofía da gratitude

Diego Taboada

n3diegotaboadafilosofiagratitude.html
     O gris opaco dun ceo de outono, a indiferencia que transmite olla-las fachadas da cidade, o gris do pavimento no que os transeuntes clavan os ollos, as pinguiñas de orballo arrastradas polo ar... espectáculos visuais do cotián que ninguén se para a descifrar. O outono sempre tivo un efecto opiáceo no meu espírito, non son dos que se fían do cegador optimismo da luz solar, coma tampouco do abafante pesimismo dunha noite pecha de inverno; mantéñome sempre expectante, entre líneas. Son o home do optimismo e a temperanza, o home que espera sen ter que axeonllarse perante o crucifixo; o home que non necesita consolos, que vive na eternidade da presente, cos pes na terra... e os ollos cravados no futuro: Son un poeta que fala en prosa. O mundo é, pra min, un Caos inintelixible... unha maraña de causas e efectos estarrecedores na súa beleza e crueldade; fai tempo que me redimín de toda dor: non quero cambia-lo mundo, non quero ser un intelectual filantrópico, non quero prometer futuros que non existirán perante miles de persoas ilusionadas. Acepto o mundo e tódalas súas consecuencias; podo ser tirador de carros en Pekín, funcionario de prisions en Polonia, camareiro nos pubs do Soho Londinense ou presidente da Xunta en Santiago. Dáme igual, eu só afirmo o único digno de afirmarse: o mero feito de estar vivo.
     Os homes pasan a metade das súas vidas inventándose problemas que non existen, a metade da outra metade pásana durmindo, e o que queda da outra metade vaise soportando a mulleres que non aman. O cosmos está suxeito na convención e no "porque sí". Cando era neno, e visitaba por primeira vez a misa dos Domingos, acompañado de miña nai, resultábame cómico ver reunidos a tantos homes e mulleres xuntos nun estarrecedor susurro que dicía "por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego al señor,,,". No seu momento, era demasiado pequeno para entender tal exercicio de masoquismo colectivo, mais... co tempo, cheguei a darme conta porqué no mundo sempre ten que existir algún "culpábel", algún "chivo expiatorio" para as nosas desgrazas individuais e colectivas.
     Algunha razón haberá tamén pra que os nosos poetas se pasen tódolos días verseando sobre aquelo que lles falta, e se olviden de versear sobre o que non lles falta; particularmente, o desamor dunha moza é, pra min, tan poético coma un alborecer ou un prato de polo frito con cervexa. O delirio existencial dun home torturado pode ter moita potencialidade poética, mais eu, que son un home que leva, a tódolos lados, a filosofía da gratitude, prefiro versear sobre as cousas que fan á vida digna de ser vivida. Cando o poeta torturado pensa en novas palabras para un mesmo sentimento, eu imaxínome nunha taberna francesa do século 18... cantando, bebendo e bailando; cando o poeta torturado se pecha na súa habitación, chamando ás musas da inspiración, eu saio á noite a mergullarme en himnos de taberna e problemas cotiás; cando o poeta torturado escribe pra-alivia la súa tristura, eu manduco unha taboa de queixo e comezo a versear á vida con cratitude. Hai alguén a quen o poeta torturado nunca poderá soportar, ese alguén é o poeta do optimismo, as razons son sinxelas: non quere comparti-lo seu sufrimento innecesario e, aínda por riba, ten tanto talento artístico coma él. O poeta torturado, ás veces, ten moito de profeta, o poeta da gratitude... que é unha especie en vías de extinción, non gosta dos profetas. Dicía Henry miller que o futuro era só dos poetas, os poetas torturados non teñen sentido do humor, e aparte diso... non albiscan futuro. A non ser que sexan fillos de Leonard cohen e , no ano 88, canten aquelo de "first, we'll take Manhattan, then, we'll take Berlin" —no ano 89, cae o muro de Berlín—; un dos obxectivos da ciencia é poder predeci-los acontecementos. Polo xeral, os poetas e os homes de ciencia non soen levarse moi ben, pero o certo é que a intuición poética de Cohen gañou por goleada á omnipotente razón científica.
     Se xuntásemos en tempos de crise social, nunha táboa redonda, a un poeta torturado, ao poeta optimista a un científico e a un crego, estou seguro de que o poeta torturado non deixaría de versear sobre o apocalipse e vender bágoas aos seus lectores, certos cregos versearían sobre a resurrección dun Deus que levan esperando hai dousmil anos, e outros tantos científicos... despistados coa situación, non deixarían de facer prediccions erróneas; a situación, pois,sería chisco kafkiana: o poeta torturado chorando cos seus torturados, os cregos visionarios mantendo expectantes aos seus fieis, e os científicos rompéndose os miolos nas súas casas. Só un individuo, o poeta do optimismo, fica alleo a todo o caos; porque, no fondo... este poeta disfruta co caos e non ten ansiedade ningunha por te-la razón; papel e boli en man... vai verseando por tódolos recunchos do mundo, e en tódolos recunchos chámanlle tolo ou inxénuo.
     Pasada a crise, o poeta torturado deixa de vender, os cregos e os fieis quédanse, de novo, sen ve-la resurrección de xesuscristo, os científicos... erran en case tódalas súas prediccions. O mundo, segue máis ou menos igual, con lixeiros cambios. ¿E o poeta do optimismo?. Anónimo, coa súa filosofía da gratitude, segue a versear dun país a outro, dando azos aos homes pra soporta-la existencia, recordándolles sempre o que teñen e do que se poden sentir orgullosos... non o que non teñen, e de qué teñen que sentirse culpábeis.


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega