Cartografías do sentido

Diego Taboada

n3diegotaboadafilosofiagratitude.html
Os paradoxos de Gilbert Keith Chesterton apuntan ó mesmo centro da existencia humana; sería fácil interpretalas coma un sinxelo exercicio de estética literaria, mais non son iso. Hai vida, intelixencia, experiencia e humanidade desbordante nas reviravoltas da linguaxe de Chesterton. Son os paradoxos e os absurdos de quen chegou ó misterio a través da interrogación constante, son os zig-zags de quen, partindo da suposta inxenuidade de que hai algunha lóxica oculta no comportamento humano, pretende demostrar que tal punto de partida remata por esvairse nun punto necesario de chegada : o misterio.

En "O home rebelde", Albert Camus introduce o absurdo coma punto de chegada, a "salvación" sería pra aqueles que, incluso conscientes do sinsentido do mundo, escollen a rebeldía. Pra Chesterton, o misterio é unha celebración, unha festa. Para Camus non hai misterio algún na condición humana, e remata nunha afirmación do absurdo e o nonsense. A súa rebeldía, nembargantes, sustitue á fascinación contemplativa do misterio de Gilbert; Chesterton está neste mundo e participa deste mundo, pero non é deste mundo, obsérvao dende a distancia. É tan consciente do absurdo coma Camus, mais trascéndeo coa intuición de que, detrás do mesmo, existe, inevitábelmente, un sentido. Chesterton abre unha fiestra cara o optimismo : non hai absurdo, o absurdo é unha apariencia, e ademais, pode entenderse a partir da certeza de que, en último termo, son os homes mesmos os responsables das súas decisions e dos delirantes camiños ós que éstas poden chegar a conducirnos.

Camus fai da necesidade, virtude : xa que o mundo é absurdo e, probábelmente, non cambiará nunca, quédanos, como mal menor, a posibilidade de negar, de rebelarnos contra ese absurdo. A negación é, ó mesmo tempo, unha afirmación, mais unha afirmación sen garantía de cambio social, o cal alónxao do optimismo indómito dalgunha esquerda revolucionaria, demasiado segura da "victoria final" fronte á inxustiza institucionalizada do capitalismo. En Camus, liberdade asociase con rebeldía. En Chesterton, a liberdade é, con tódalas consecuencias, boas e malas, un don Divino. O misterio consiste precisamente na bipolaridade desa capacidade humana á hora de decidir : o home pode ser bo ou pode ser malo, pode ser valente ou cobarde, egoísta ou abnegado. O misterio, pois, consiste nesa bipolaridade que, metafóricamente, pode elevarnos cara o ceo ou ben pode soterrarnos no inferno. Porque o home é misterio, en sí e pra sí mesmo.

Chesterton, como católico -peculiar, pola súa tolerancia, mais consecuente co seu pensamento-, parte dunha visión antropocéntrica do universo : no principio foi Deus, éste creou o ceo, a terra e as estrelas prao home. Camus, como ateo -tamén peculiar, pola súa tolerancia e pola ausencia dese baleiro anticlericalismo fácil de certa esquerda-, parte da inmanencia : este mundo, tal e como o vemos e sentimos, é absurdo, mais podemos rebelarnos contra ese absurdo. En Chesterton, hai moitos camiños na afirmación da liberdade humana; subirse a unha árbore e parolar coa lúa, rebelarse contra algún tirano ou desnudarse nun parque público son actos que hai que celebrar polo pouso común que os caracteriza : a misteriosa afirmación da nosa liberdade de escoller. Misteriosa, non pola posibilidade mesma, senon polas infinitas formas que pode tomar En Camus, pola contra, a liberdade só é entendida como acto de rebeldía, mais tamén hai unha valoración implícita, un matiz importante, nese acto de rebeldía : o fascismo era "rebelde", o "socialismo real" (sic) na unión soviética tamén foi "rebelde", as tropas franquistas tamén se alcumaban a sí mesmas coma "rebeldes"; así pois, a rebeldía, única forma de afirmación da liberdade humana (rebélome, logo existo), presenta caras moi ambiguas; pode servir tanto ó amo coma ó esclavo, mais só neste último adquire a súa verdadeira dimensión e nobleza moral. O tirano, pois, non acepta tampouco o sinsentido do mundo, o absurdo, e polo tanto arrógase o dereito de facelo á súa imaxen e semellanza. Tamén se rebela, e nesa rebeldía é capaz de levarse ós seus irmans por diante, en nome dalgunha doctrina. O esclavo, o que non acepta, é a súa condición, a súa ausencia de autonomía, e polo tanto, o nonsense do mundo parte desa condición material súa, e non dun desencanto metafísico, resentido porque o mundo non é como el cre que debería ser.

Chesterton celebra a liberdade nos seus infindos recovecos e inconsecuencias. Camus acota a liberdade ó exercicio da rebeldía. O primeiro da gracias a Deus por tal don, o segundo, sendo ateo, da gracias á posibilidade terrenal de rebelarse contra o absurdo. O primeiro contempla a posibilidade do optimismo. O segundo exerce o pesimismo da intelixencia. Mais, a pesares de todo, ámbalas posturas son complementarias, e incluso poderían ter unha interpretación sociolóxica, no que a alianzas interclasistas se refire; Chesterton é o home de "common sense" acomodado, de clase media, con relativo desafogo material (e digo relativo, porque na súa vida pasou por etapas de apuros económicos). Esta posición sociolóxica de Chesterton permítenos entender a súa estética de home contemporizador e combativo, que todavía cre nas institucions como portadoras de cambio social, a pesares de ser consciente da súa corrupción -sí, pódese ser contemporizador e combativo ó mesmo tempo, sen contradiccions-. Camus, pola contra, parte dunha posición sociolóxica moi diferente, fillo dunha familia humilde, na Arxelia colonizada por Francia. Sabedor dos seus apretos e inquietudes, non tivo tempo : as circunstancias non lle permitiron ese optimismo Chestertoniano.

A pesares de todo, en ámbolos autores, tan, tan diferentes, latexa un fortísimo sentido da Xustiza. Chesterton demostrouna na súa oposición á guerra dos Boers, na súa ridiculización da filosofía do diñeiro fácil no capitalismo, cuia base ideolóxica viña dada pola ética da Inglaterra maiormente protestante, e na súa crítica da adoración fanática da tecnociencia e da velocidade dos "tempos modernos" (unha crítica á que tamén se uniría o indomable Charles Chaplin, dende o cine, ou Martin Heidegger, dende a filosofía : o olvido do "ser", do sentido, na fanática adoración tecnocientífica de hoxe en día). Gilbert tivo sempre unha actitude combativa. A súa reacción contra o "patriotismo", entendido como expansión e colonialismo, está máis patente nun católico inglés peculiar coma él que nun ateo coma Albert Camus, fondamente criticado por Edward Said en "Cultura e imperialismo" por omitir as estructuras coloniais Francesas en Arxelia nas súas novelas. Deixando isto de lado, o autor de "O estranxeiro", "Os xustos" ou "O home rebelde" non dudou tampouco en reaccionar contra os crimes perpetrados en nome do "socialismo real", co conseguinte silencio do partido comunista francés perante os mesmos, ou as formas de protesta do frente de liberación nacional Arxelino, apoiadas, coma sempre, nese patético "resentimento do colonizado" que xustifica a violencia dos sin estado.

¿Polémicos?, pode ser. ¿Histriónicos?, tamén, mais con razons. ¿Incómodos?, certo, ¿mais qué pensamento digno de selo é "cómodo".


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega