Escolma (artigo-ensaio)

O Brecht

n2obrechtescolma.html

Democracia —e demócratas— "de chicle"

     Despois da perda da maioría absoluta en Galicia, a nosa dereita cañí quere deixar ben claro que foron eles, e só eles, os que "gañaron" as eleccions. Como consolo non está mal, mais non deixa de ser curioso porque polo xeral sempre se lle atribuiu á esquerda ese sentimento de superioridade moral que vai ligado ó "orgullo do vencido" despois de cada fracaso revolucionario; mais estes son tempos estraños, o orgullo dos vencidos e a reivindicación xa non son só patrimonio da esquerda: a nosa conferencia episcopal sae á rúa a recoller firmas contra o matrimonio homosexual, e o Fraguismo converte unha "derrota" —non gosto deste termo en política, soa a ring de boxeo— en termos efectivos nunha victoria simbólica.
     Se por algo se caracterizan as nosas clases políticas é por ser moi "flexíbeis". Despois da perda da maioría, Mr. Rajoy and cia. piden a reforma da lei electoral. Por algún misterioso azar acordáronse agora de que a susodita lei permite que o partido máis votado poida perde-lo mando no executivo, e tamén —por algún misterioso azar?— acordáronse despois de perde-la súa maioría absoluta.
     Non é certo que os nosos conservadores sexan temperamentos rexos e escolásticos, ó contrario, vailles os conceptos flexíbeis, as democracias "de chicle". ¡Claro que queren facer reformas home!; cando lles convén, acórdanse de retoca-la lei electoral. Cando lles convén, opositan aquelo que, con eles no executivo, "iba a máis". Cando lles convén, son Europeístas. Cando lles convén, son galeguistas. Cando lles convén, citan a Castelao, e cando lles convén son demócratas.
    
Mais isto non é todo: cando lles convén, son "progresistas", e levarán a Galicia cara un "infinito" progreso económico, e cando lles convén, son "conservadores" e disque non permitirán que o nacionalismo rache coa "obra" (¿!) de Fernando o católico, (Fraga dixit) malia que o nacionalismo de Fernando o católico rachase coa pluralidade cultural e relixiosa da península, amén de darlle pasaporte a quenes poderían ser unha boa base económica prao proceso de construcción do devandito estado: os xudeus. Toda unha "obra": a diversidade cultural ó exilio, e a potencial base económica ó exilio. Todo un paradigma de política.
     "Dios los cría y ellos se juntan". Hai uns días tiven a oportunidade de ler como certo periodista se queixaba da "tiranía das maiorías" no noso sistema democrático: certo, mais agárrense: a lúcida pluma era afín á Aznaridade. Despois de ler tais declaracions, creo que é posíbel afirmar aquelo de que "nunca unha puta lle chamou honrada a outra". Ademais, o —disque— periodista en cuestión, deixándose levar por certa arela romántica, botaba de menos "aqueles tempos" nos que a Aznaridade convertira a España en "algo". Polo visto, "aqueles tempos" foron a idade de ouro da España post-transición que —casualidade— representou precisamente a lexislatura do "admirador de Azaña".
     "!Aqueles tempos!, ¡Aqueles tempos!", exclamaba. E eu pensaba pra min —diantres, qué rápido vai todo, "aqueles tempos" non eran hai ano e pico?"—. !España era "algo"!, ¡España era "algo"!, decía. E eu pensaba  —¿algo?, ¿un paxaro?, ¿unha concha?, ¡se aínda estamos coa eterna discusión sobre o "ser en sí" de España!; ¿algo?, ¿algo qué?: ¿un ente, unha pantasma, un pesadelo?—. Entón entendino: ser "algo" era ser "importante"; ser algo era estar coa cool "global society", ser algo era falar en Mexicano prao lobby mediático global ("estamos trabajando en ellooo"), ser algo era facerse fotos nas Azores, ser algo era "estar ahí". Non importa porqué, de qué maneira ou a pesar de qué: había que "estar ahí", había que "ser algo".
   
Entón comprendín o absurdo e irracional de certos nacionalismos.Tempo, memoria, identidade

     "Non hai límite prao número de formas en que eu podería describirme a min mesmo"; di Eric Hobswan. Acordome tamén do ocurrente título da autobiografía de Bernard Shaw: "dezaseis esbozos sobre min mesmo". Esculcando anacos de identidade, encontro moreas de imaxes, moreas de experiencias e lugares comuns na memoria, lugares que desaparecen, pero que seguen vivos, coma se retornando inconscientemente ao pasado, a memoria individual nos fixese unha chiscadela no presente, obrigándonos a re-encontrarnos a nos mesmos... ou ben a re-enriquecernos no misterioso quebracabezas da identidade.
     "Die Warheit is Konkret"; a verdade é concreta, sentenciaba Brecht. Coa identidade pasa o mesmo, pra que ésta sexa sólida e ricaz, precisa, ó mesmo tempo, o diálogo, o encontro, a pescuda doutras identidades que criamos soterradas. A linguaxe é o fio necesario pra atopármonos mutuamente, o "eu" recoñécese porque se sinte identificado cun "eu" ó que escoita, o "eu" síntese porque percibe a dor, a alegría, a esperanza doutro "eu" que se expresa con confianza.
    
Os mesmos puntos de des-encontro cun "outro", son puntos de encontro con outros, e viceversa, os meus puntos de encontro cun "outro", son puntos de des-encontro con outros. Facer da identidade unha perigosa e superficial dicotomía, é caer repetidamente no mesmo erro; como individio, recoñezo o meu pasado, no presente doutro individuo, recoñezo as miñas arelas, no presente doutra persoa. Sí, tamén podo entregarme á fugacidade e á inmediatez do presente. Mais, o certo de todo isto, é que a identidade non só ten un lugar, un espacio, senon tamén... un tempo. Por iso, a tensión entre "tradición" e "progreso" ou "modernidade", pode caer en dicotomías absurdas; se non caemos na conta de que estamos sempre a cabalo dunha e doutra.
    
Mais, ¿quere isto dicir que teñamos que axeonllarnos sempre perante a intrínseca necesidade do "moderno", do "novo"?. Non. A certo progresismo responderíalle que, antes de dar "un paso cara adiante", é preciso dar catro cara atrás, e a certo conservadurismo , que as frustracions dos pais, non teñen porque se-los soños dos fillos.O optimismo da vontade

     Non hai que facer moito caso dos que utilizan a palabra "utopía" con ton pexorativo; mais, deberiamos alonxarnos tamén dos que cren cegamente nela. O "optimismo da vontade" do que falaba Gramsci ben podería rematar en autoparodia, e se algo pode ensinarno-la historia, quizais sexa o feito de que non basta só con ser "optimista". Podo desexar camiñar sobre as augas coma Cristo, e incluso podo ser optimista ó respecto, mais coido que, neste caso, o "optimismo da vontade" perdería por goleada perante as leises da física.
    
A estas alturas, e despois do fracaso das utopías redentoras, un chega a pensar que a loucura non é un lugar delimitado por unha liña que a separa da cordura. Non. A loucura preséntase alí onde pecamos de exceso de optimismo —e alí onde impera un exceso de pesimismo. Ámbalas clases de tolemia están condeadas a discutir de forma irreconciliábel, e ámbalas dúas coincidirían en que ser "conciliador" é ser un inxenuo, aínda que a súa particular cordura nos puidese custar miles de mortos.
    
Dicir que pola "patria" se sacrificaron moitas vidas é unha opinión moi común, do mesmo xeito que é un lugar común opinar que a bandeira só é un "trapo inservíbel". Mais, hai bandeiras que son igual de perigosas sendo invisíbeis: a bandeira do optimismo, e a bandeira do pesimismo. Dubido moito que sexa un trapo o que motive ós homes a ser patriotas, sería como dicir que é o meu bolígrafo o que me impulsa a ser escritor; o realmente peligroso das "patrias" non son as súas bandeiras, senon os sentimentos sobor os cales se queren construi-las susoditas patrias.
    
Podo afirmar, sen dubidalo, que tanto os demos coma os anxeles poden ser patriotas, mais ámbolos dous están pensando en patrias diferentes. Podo afirmar tamén, sen dubidalo, que o Fuhrer, cando falaba de Alemania, non pensaba en Alemania, senon no mundo: a perigosa relixión do pesimismo levoulle a convencer ós alemans de que necesitaban "recupera-lo territorio perdido" pra ser máis alemans, e a relixión do optimismo levoulle a convencer ós alemans de que podían se-lo mundo.
    
As bandeiras están moi ben onde están, non fan mal a ninguén. O problema das palabras, non reside nas palabras mesmas, senon nas persoas; o problema das bandeiras, non reside nas bandeiras mesmas, senon en certos "patriotas"; o problema dos parlamentos, non reside nos parlamentos, senon en certos parlamentarios, ¿e o problema dos soldos dos parlamentarios, reside nos petos dos parlamentarios?. Non, reside nos parlamentarios.
     Non deixa de ser un feito cómico que alguns persoeiros boten man de argumentos idealistas onde hai razons materiais, e de argumentos materialistas onde hai razons materiais. Tal tolemia levaralles ó absurdo de opinar que a crenza en Deus é froito dun "transtorno obsesivo-compulsivo" da materia, e a crenza no diñeiro froito de individuos "nobles" e "honorábeis". Estou seguro de que serían capaces tamén de atribuirlle-las culpas do quecemento global do planeta a "Deus", para silbar logo cara o ceo coa conciencia tranquila.
     Cousas do noso "post-modernísimo" mundo.
O peso inasumíbel da culpa

     A ninguén lle gusta entona-lo "mea culpa", é un esixente exercicio de humildade praos tempos que corren. Hai certos sectores "progresistas" que teiman en dicir que temos que liberarnos do sentimento de culpa, pois —din— é un resto atávico da nosa cultura nacional-católica. O que quizais non saben é que esa cultura nacional-católica aínda existe.
    
O tema da culpa existiu antes ca Franco, lamento ter que recordar semellante obviedade; do que non estou moi seguro é de que o franquismo sociolóxico (o de antes e o de agora) se preocupe moito polo significado de tal palabra: culpa; tampouco sei eu ata que punto o "arriba-la muerte, abajo la inteligencia" de Millán Astray poida estar cargado de sentimento Xudeocristián. Que mo expliquen, porque non entendo esa asociación entre o devandito sentimento de culpabilidade e a cultura nacional-católica do franquismo. Precisamente, o que lle faltou sempre ós "revisionistas" de Franco, aparte de vergoña, foi o devandito sentimento de culpabilidade.
    
O certo é que, gústenos ou non, a culpa paséase coma unha pataca quente nas nosas clases políticas. Odiamo-la culpabilidade, porque pon en dúbida a nosa credibilidade como cidadans ou políticos, gústanos sacárnola denriba, ninguén a quere e queimanos nas mans. Mais, a única forma de termos dignidade coma colectivo é termos tamén certo sentimento da dignidade individual; acepta-las consecuencias negativas dos nosos actos e asumi-la propia responsabilidade é unha tarefa que vai alén do proselitismo relixioso, é unha aspiración vital que nos confire dignidade, un deber moral coma cidadán ou político galego, vasco, catalán, ou Español. Unha esixencia necesaria pra calquer Xudeu, cristián ou musulman, independientemente do contido da súa fe.
    
Na miña nenez, recordo aburrirme moito nas clases de relixión, mais non recordo nunca ser desprezado por ningún home con sotana, cousa que sí recordo de certos profesores de matemáticas e lingua que disque eran moi laicos. Gozar dunha constitución democrática no nos fixo demócratas, nas escolas todavía quedaban restos atávicos de resentimento e aínda temos moito, moito que aprender.
     Non somos "demócratas" por termos formas políticas supostamente modernas e democráticas sería o mesmo que decir que un é escritor só por ter lapis; a democracia practícase nos parlamentos, pero apréndese nas escolas, e isto é algo que debería saber calqueira cidadán, con sotana ou sen ela, laico ou non laico. E punto.
    
O senso común é o máis revolucionario de tódolos sensos, é ese senso que sabe da mentira que latexa no odio: o de clase, nación ou étnico-cultural; é ese senso que sabe das múltiples xustificacions ideolóxicas que artellamos para convertir ó "outro" no "inimigo", ou como se fai —tristemente— neste país: no "rival" político. A cousa non pode ir moi ben cando a democracia se convirte en "partitocracia", ou cando o exercicio da política consiste na vulgar retórica do insulto. Xa non falarei da sensación que provoca ver como os parlamentarios dos partidos maioritarios botan en bloque; fálase dos "dereitos dos individuos", ¿pero creen realmente os nosos partidos no individuo?.
     O senso común está condeado a ser alcumado de "inxenuidade". Non importa, as verdades son sempre ferintes, inxenuas sinxelas. Hai un paso que debemos dar cando a necesidade de expresar "eu son" ten o seu xérmolo no resentimento, no rencor cara o outro; é o paso máis importante, o único paso posíbel, a pinga de auga que desborda o vaso, o gran de area que escacha o cubo:
     Prescindir do odio, para ser.
     Este é un exercicio pedagóxico que deberían levar a cabo certas clases políticas e eclesiásticas, algo así como un manual de autoaxuda para supera-lo seu espíritu de vinganza; aínda que, o mellor que se lle podería contestar ós que gostan de fomenta-la crispación son estas palabras de Chesterton: "Non fago moito caso dos que din que a confesión é unha cobardía, dubido moito que teñan a valentía de confesarse". Porque non é o mesmo ofrecerse pra facer de confesor, que te-la valentía de auto-confesarse. Non.Identidad y conflicto

     Al igual que uno puede preguntarse si fue Dios quien creó al hombre, o el hombre quien creó a Dios... uno puede preguntarse también si fue Fraga quien hizo a Galicia, o Galicia quien hizo a Fraga. Al igual que uno puede preguntarse si Dios es infinito en bondad y sabiduría, puede preguntarse también si Fraga reune tales atributos; los votantes de Don Manuel opinarán dos cosas : que fue Fraga quien hizo a Galicia, y que reune los eternos atributos de la bondad y la sabiduría; por ello, le están eternamente agradecidos, y para reforzar ese agradecimiento, rematan la cuadratura del círculo opinando que fue Dios quien envió a Fraga a los gallegos. Y esto no es una metáfora, en algunos, el hecho religioso se proyecta en la figura de Don Manuel, y los "disidentes laicos" que no creemos en él, no somos dicen buenos Gallegos.
    
Siempre me resultó irracional esa manía de asociar atributos individuales a identidades colectivas, como si aquellas fuesen causa de éstas, y no al revés. Bajo esa pulsión subyace la peligrosa intención de hacer a los individuos a imagen y semejanza de cierta "esencia intemporal" de la nación; vivimos siempre entra tradición y modernidad, somos herederos y creadores, para bien o para mal. Si estuviesemos obligados a imitar a nuestros antepasados estaríamos también obligados a imitar sus defectos y sus errores, estaríamos también obligados a pensar las mismas soluciones para circunstancias y problemas diferentes.
     Ciertos patriotismos, tienen su germen en el sentimiento latente del padre que, habiendo criado a su hijo, niega a éste la posibilidad de emanciparse algún día, de correr con los riesgos de sus decisiones, de adquirir autonomía propia, de diferenciarse del padre... sin necesidad de ofenderle. Cuando oigo hablar de las "dos Españas", confieso sentirme desconcertado: malamente puedo concebir dos Españas, cuando concibo más de dos Galicias. Eso no impide que admita la existencia de una constitución cuyo cuerpo jurídico —que no es perfecto, y que puede ser reformado— me afecta de la misma manera que a un ciudadano Vasco, Catalán, Español... o Mozambiqueño; una constitución que DEBERÍA garantizarme lo que me promete. Pero la realidad se impone, y el hecho de que tales derechos se correspondan más con declaraciones formales que con realidades consumadas, puede desesperar a más de uno, cierto; pero tal problema no es un problema "nacional", es un problema de ineficiencia política; el problema radica en que los partidos que operan desde las instituciones, no han sabido o no han podido convertir tales derechos en hechos.
     Volviendo a esto de las identidades: es un tema delicado. Opino, sinceramente, que identificarse con un estado, una organización político-administrativa, es casi lo mismo que identificarse con la administración de Justicia, lo cual no sería ridículo, ni mucho menos... si es con el ideal de Justicia con quien nos identificamos... y no con el edificio de la administración de Justicia. Bromas aparte: uno puede sentirse identificado también con un cúmulo de poetas, escritores y artistas que forman —o no— parte del estado al que pertenece, y ahí es donde las identidades se multiplican, se vuelven más flexibles y abiertasm se vuelven, incluso, ambiguas.Jugar con el tema de las identidades desde las instituciones del Estado, no sólo me parece un peligro, sino también un ejercicio retórico que busca, en determinadas ocasiones, la eterna estrategia del "divide y vencerás". De la misma forma que el Vaticano puede distorsionar y contradecir el contenido de la fe cristiana, las instituciones políticas no escapan tampoco de ciertas clases políticas que juegan a decir a sus ciudadanos como deben sentirse en tanto que Vascos, Españoles, Gallegos, Catalanes... o Rusos.A hipertrofia do "eu"

     O método científico non capta o clima anímico dunha sociedade, na Gallaecia, un pode percibir un clima de frustración xeralizada, un dáse conta de que o cidadán medio abdica das discusions políticas, coma se a incompetencia dos representantes fose unha especie de lei natural que estivese condeado a sufrir. Este cristianismo laico é froito desa desidia provocada polo cansazo. Mais, este cansazo, non é exclusiva dos gallegos, sempre se nos colgou a etiqueta de individuos pintorescos, a medio camiño entre o humorismo e a resignación, unha peculiar química que ten como resultado a xa tan coñecida retranca. O certo é que a susodita retranca ten traducción en moitas linguas e países, a ironía inglesa dun Chesterton, a mordacidade irlandesa de Bernard Shaw, ou o humor negro do escocés Jonathan Swift. Ás veces semella que queremos converte-la susodita retranca nun tótem typicall Galician, pero non nos enganemos : tódolos pobos, en tódolos países, teñen a súa particular maneira de traduci-la resignación colectiva nunha particular forma de humor; certamente, todo discurso oficial que ensalza as virtudes de pasados gobernantes, ten sempre o seu contra-discurso, interiorizado por quenes sufriron cotidianamente as virtudes dos grandes gobernantes. A cultura popular é sempre un almeiro de contradiscursos tinguidos de humorismo, Freud non se equivocaba cando decía que, detrás da sonrisa, sempre hai certo conflicto agochado.
    
A retranca, pois, non é exclusiva de los gallegos, en calqueira parte de península, escarabellando verdades nos bares ou na conversa cotiá, un dáse conta de que o escepticismo e a desconfianza cara a clase política é extensibel a Europa. Sería fácil bota-la culpa á cultura do apoliticismo que invade ás nosas metrópoles noutros tempos, as cidades eran repúblicas de ideas, hoxe en día son repúblicas do consumo, mais non sei ata que punto tal apatía pode se-la consecuencia do imperio do consumo. Resúltame unha falla enorme de humildade que certos parlamentarios falen ao cidadán con ton paternalista, invitándoo a que abandone a súa desidia política cando, posibelmente, a causa de tal desidia reside en que o cidadán non se sinte representado polos mesmos representantes que o animan a participar na democracia unha vez cada catro anos.
    
Sen ánimo de resultar populista, direi que o examen de conciencia é algo recíproco, debe preocuparnos como cidadanas o apoliticismo xeneralizado, da mesma maneira que á clase política debe preocuparlle se ese apoliticismo podería deberse á distancia que existe entre representantes e representados, ou quizais á falta de proxectos políticos cos cales o demos poida sentirse identificado. ¿Faise este examen de conciencia, tanto por arriba como por abaixo?, non. Decía Mark Twain que había tres clases de mentiras: as mentiras, as malditas mentiras e as estatísticas, así que, a pesares do que as últimas digan sobre a participación política, nin ao cidadán lle parece un problema que non exista "conciencia política" —cando o mesmo concepto, cidadán, é de por sí un concepto político—, nin á clase política lle interesa preguntarse en qué medida son merecedores do status de representantes. Podemos enganarnos a nós mesmos coas estatísticas e mira-las porcentaxes de participación nas urnas, pero os datos non falan por si sos, o nivel de preocupación pola cousa pública non é algo mensurable matemáticamente. No fondo, sabémolo, pero seguimos enganándonos con esa confianza cega nos números.
     De pouco serve que un cidadán teña unha carta de dereitos, se é un cidadán pasivo no deber cívico: esixir vontade política pra que os dereitos formais pasen da forma ao feito, é un deber cívico, pero un deber que se reclama en nome dun nós. O deber cívico presupon unha forte vinculazon coa res pública, presupon que os cafés sexan tamén unha especie de agoras públicos encubertos nos que os individuos-cidadans expresen sen vergoña os seus problemas cotiás, presupon percibirse a sí mesmo, non coma consumidor e espectador pasivo do político, senon coma suxeito con potencialidade crítica, con capacidade para influir e presionar ás institucions cando éstas xa non se perciben colectivamente coma representativas do demos. Esta potencialidade só se practicará cando fuxamos da hipertrofia do "eu" e practiquemos o "nós".
     Quizais, na nosa percepción do "nós", haxa dúas posturas —aparentemente irreconciliábeis— que deberían entrar en sinerxia: o nós como un sentimento de pertenza a unha comunidade lingüística e cultural determinada, e o nós como sentimento de pertenza a unha comunidade política determinada. Ambalas dúas posturas, levadas ao extremo, poden ser excluíntes, o noso futuro pasa —ou debería pasar— pola superación da tensión dialéctica entre estas dúas formas de senti-lo nós. Decía Ryszard Kapucinsky, que o noventa e nove por cento dos conflictos xorden exclusivamente pola falta de comunicación, as cidades, que noutos tempos eran un foco de creación, importación e exportación de ideas, hoxe son, maioritariamente, un foco de creación, importación e exportación de cousas. ¡Qué curiosa paradoxa!, que o conflicto, as tensions a incomunicación e a falla de ideas sexan unha realidade na sociedade da información. Dá que pensar.O "pro-gre-so"

     Polo xeral, cando un home está cegado por unha causa xusta, sexa ésta cal sexa, teima en pensar tamén que o opresor está no outro bando. Eu, que son home tranquilo, coidome moito de facer caso a ideoloxías que leven tamén o seu propio listado de persoas non gratas incorporado. Un xa sabe que, no máis fondo da nosa natureza, sempre precisamos algún persoaxe ao cal mostrarlle o noso sinceiro desprezo, pero hai que ter coidado, non se pode facer do desprezo unha ideoloxía. Só o amor —decía Simone Weill— pode ser constructivo, e aínda así, habería que ter coidado con certos persoeiros que aman á causa de forma posesiva. Porque sí, coas ideas hai que facer igual que coas mulleres, hai que querelas, vale, pero non de forma posesiva, máis que nada pra que non se cansen de nós e pra non tolear de amor. Toda idea, aparte de ter a súa propia lista negra de persoeiros indeseables, ten tamén incorporada o seu propio reino dos ceos particular; non hai unha que non teña por seguro que os seus postulados levarán á humanidade toda a Jauja: esa terra prometida, na que os ríos e as fontes son regueiros de leite e mel.
     Imaxínense por un momento, un parlamento conformado por tres partidos, no que cada un dos seus lideres quixese impoñer o seus medios pra chegar a un fin común, e imaxínense agora un boi atado polos cornos por tres cordas empurrado en direccions diferentes por tres individuos; o resultado é o seguinte: o individuo A botando pestes do individuo B por non turrar cara a esquerda, o individuo C maldicindo ao individuo B por non tirar cara a dereita, e os individuos A e C maldicindo conxuntamente ao individuo B por empurrar cara o centro. A estampa podería ser traxicómica: un boi ferido e sen cornos e tres campesiños en perpetuo cabreo. O fin común, meter ao boi no carro, fracasa, coma sempre, pola maldita discusión sobre os medios. En fin, así son as nosas democracias liberais. Eso sí, hoxe en día, non hai ningún partido que non se chame a sí mesmo progresista, todos semellan estar de acordo en ser tal cousa; o que xa non entendo é se teñen seguro qué significa tal cousa. Cando nun parlamento cada un mide o susodito progreso como lle peta, precísaxe urxentemente un conservador para recordarlles día a día:
     —¿Qué, señores, como vai a cousa, progresamos ou non?
     —Pois claro, pois claro, hoxe mesmo vimos de inaugurar un club de Dominó en Fene —contestaría o señor Palmou.
     —¿Un club de dominó, a eso chamas ti progreso? —recrimina Touriño dende o outro lado da cámara.
     —¿E logo a que chamas ti "progreso", paspán? —responde exaltado o Palmou.
     —¿Progreso?, ¿progreso?, e qué non sabes qué é o " progreso", ¡espera ti ahí, que chamo a Madrid e xa che direi o que é o "progreso" —Responde tamén exaltado o Touriño
     —¡Pois moi ben!,! espera ti ahí tamén!, ¡vou chamar a "Madrí" e xa che direi a ti o que é o "progreso" —berra o exaltado Palmou.
     Namentres Palmou e Touriño chaman a Madrid pra preguntar qué é o pro-gre-so, o presidente da cámara mira cara Quintana e pergúntalle
     —¿E logo, vostede non vai chamar?
     —ca!, eu a Madrid non chamo, total, ninguén me fai caso —esponde Quintana con asumida resignación.
     Polo visto, non hai partido na península que non fale de progreso, comezaremos todos a aplaudir cando —algún día— se poñan de acordo no significado de tal palabra. Eu sempre pensei que a península era un lugar de contrastes, semella que non damos encontrado un termo medio entre progresismo e conservadurismo; a primeira actitude consiste en glorificar tódalas ideas modernas polo mero feito de ser modernas, a segunda en glorificar tódalas vellas costumes, polo mero feito de ser vellas. O certo é que hai certo progresismo que asusta, na miña universidade non falta quen quere aboli-la relixión, outros quixeran destrui-lo capitalismo, outros acabar coa propiedade privada e aínda hai algún que quixera queima-la igrexa; pero tamén hay conservaduristas, isto é, os que queren abolir aos que queren aboli-la relixión, destruir a quenes queren destrui-lo capitalismo e acabar cos que queren acabar coa propiedade privada. Non acaba aquí todo: tampouco a "cuestión nacional" semella fuxir dese transtorno bipolar que caracteriza á península; dende pequeno nunca soupen entende-la diferenza entre quen espeta unha bandeira no centro de Madrid e espeta á concurrencia: "más español que tú!", e quen espeta outra no monte do gozo e exclama: "máis galego ca ti!"; coido que a mellor solución para fuxir de tal neurose política, sería xuntar, nunha asamblea extraordinaria, tanto a conservadores como a progresistas, a ver se se poñen dacordo no tema do progreso, e así, algún día, sabremos se subimos ou baixamos. Outra boa idea sería moderar un pouco o ego nacional —que moitas veces, é un substituto do individua— e convencer aos patriotas da península de que substitúan o lema "máis galego ca ti" polo "Galicia, cidade xardín".Vaia, digo eu.O "Cosmopolita" imbécil

     Segundo teño entendido, cosmopolita é aquel individuo aberto aos usos e costumes doutros lugares, ou ben aquela persoa que considera a todo o mundo como a súa patria. Se me guiase pola primeira definición, tería moitas probabilidades de acharme entre o selecto club dos cosmopolitas; se me guiase pola segunda, expulsaríanme inmediatamente de tan selecto clube. Galicia está chea de cosmopolitas: o cosmopolita chega ao seu bar de sempre, pide un café, abre o periodico e infórmase avidamente sobre os últimos conflictos internacionais; prende un cigarro, mira cara o teito e reflexiona fríamente sobre o destino da humanidade. Ata aquí todo ben, todos nós levamos a un pequeno Bertrand Russell na alma e temos direito a exercer de humanistas tea five o´clock. Mais o certo é que se un observa o comportamento de certos cosmopolitas que viven en Galicia, dáse conta de que son individuos un chisco paradóxicos: se un petrolífero verte unha tonelada de cru en Canadá, sácase do peto a súa conciencia e articula un fantástico manifesto ecoloxista, se verque dúas a uns centos de millas da costa galega, vólvea meter no peto, pon cara de circunstancias, chama esaxerados aos centos de miles de manifestantes e acusa á oposición de "sacar tajada política de los hechos". O cosmopolita, en Galicia, é tamén un marxista convencido; cando dous mil obreiros se quedan sen emprego en Polonia, sácase a Marx do peto e articula un fantástico discurso contra a intrínseca maldade do sistema, o egoismo da burguesía e a falta de ética na clase política; se outros tantos desfilan cara as filas do paro en Ferrol, mete a Marx no peto esquerdo, saca a Adam smith do peto e di ós manifestantes: "es que no entendeis las leyes del mercado". O cosmopolita, aquí, é un ser estraño: exerce o seu cosmopolitismo e o seu amor á humanidade fora de Galicia; está tan aberto aos usos e costumes doutros lugares, coma pechado aos usos e costumes do seu; isto non sería —nin moito menos— ningún crime se non fose pola súa teima en chamar provincianos aos que bailan a muñeira e Irlandeses e Catalans ós que beben cervexa ou bailan a sardana. É un xeito metafórico de falar, xa se me entende.
     O desdobramento de persoalidade dos cosmopolitas deste lugar debería ser digno de investigación nas facultades galegas; onte, falando cun licenciado en psicoloxía social, chegamos á conclusión tras unhas cervexas de que había dúas clases de cosmopolitas: o de verdade é o galego: o primeiro ama á humanidade, o segundo odia a Galicia. Certo é que existen cosmopolitas de verdade por estes lares, pero pasan desapercibidos pola proliferación do Cosmopolita imbécil. Unha mágoa.
    
Dicía Chesterton, que o fin dunha viaxe non é poñe-lo pé en terra allea, senon poñe-lo pé, ao fin, no noso propio país como nunha terra extraña. Non estaría mal que o cosmopolita imbécil seguise os consellos do escritor Inglés, pois probábelmente, co tempo, os niveis de autoodio en Galicia baixarían bastantes puntos. Probábelmente só probábelmente comezariamos a darnos conta de que certo cosmopolotismo non é máis ca unha estética intelectual que consiste en te-la cabeza en trescentos lugares diferentes pra evita-lo compromiso de pousa-lo corazón nalgures; non serei eu quen se enfade por tal vicio, mais nunca entenderei ao cosmopolita que viaxa tres días ao ano pra reconciliarse coa humanidade, pra voltar á casa e enemistarse con ela os trescentos sesenta e dous restantes; non sei se existe algunha estraña enfermidade psicolóxica prá cal eu non coñezo termo algún consistente en idealiza-lo descoñecido e despreza-lo coñecido. Supoño que non, porque a esa e vicio chámaselle, sinxelamente, falar por falar; xa saben iso que se fai por aburrimento.
    
Eso é o que lle pasa o Cosmopolita imbécil: abúrrese na súa casa, e libera a súa frustración cargando contra os que non se aburren; e velaquí o que pode parecer unha paradoxa pero que créanme, por favor non o é: o Cosmopolita imbécil é o home máis curto de miras que poida existir.


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega