A cruz de salgueiro

Páxina Anterior

Segunda parte. Capítulo II (p. 51-57)

Páxina Seguinte

m4xrdguezlopezcruzdesalgueiro202.html
[p. 51]

     Eran as tres da mañá d'un domingo de Piñata.
     O sereno da calle do Carmen sintiu voces de socorro, e por mais que botou unha boa carreira solo puido ver de lonxe dous homes que loitaban, un d'eles que caía y-o outro que escapou calle arriba, como alma que leva o demo.
     Anque ó primeiro acordo foi correr detras do qu'escapaba, ó pasar por diante do que caera conoceu o seu paisano, o siñorito que lle daba propina casi todal-as noites e que lle falaba en gallego pol-o que o queria moito, e xa non s'acordou de mais nada que de valerlle.
     Cichaba sangre como un carneiro.
     Tocou o pito e n'un verbo apareceu a parexa. Un dos policías foi en busca d'un médico a casa de socorro y o outro quedoulle axudando o bon do sereno a tapar cos dedos as firidas que mais sangre cichaban, pra que non se desangrase, por non ter a mau outra cousa millor pra estiñar a sangre.
     Xa lles cansaban os dedos de apretar as firidas, pro como asi que os afloxaban volvían a verter sangre y-o firido esvaiaselle o sentido, tiveron que aguantar a faena d'aquel xeito.
     —Probe don Caitano: un siñorito tan bon que nunca se mete con naide, vilo a matar, mesmo diante a porta da sua casa.

[p. 52]

     —Logo conócelo, dixolle o policia.
     —Vive n'esta mesma casa no segundo piso. E un gran siñorito, tenme dado moitas propinas. Somos paisanos e daba non sei canto porque non morrese.
     —Tarda o médeco.
     —Xa se ve que tarda, repuxo o sereno pra quen os minutos parecíanlle horas.
     —E non da nin a pé nin a perna. Chamo á ver.
     —Siñorito D. Caitano.
     O firido abriu os ollos e mirou pro sereno e con voz apagada dixo:
     —Pepe. Matáronme.
     —E quen —lle perguntou incorporando o firido.
     —Un rival...
     Non puido decir mais. Quedouse outra volta sin sentido, porque tan pouca era a sangre que tiña que ó poñelo incorporado deull'un vértigo.
     Parecia un difunto.
     N'esto apareceu pol-a esquina da calle unha patulea de homes. Era o médeco y-os acompañantes.
     —Siñor ande apresa, pois seica xa morreu, dixo o sereno.
     —Si morreu escuso correr moito, repuxo o médeco.
     Arrodearon o firido. O policia y-o sereno así que viron ó médeco deixaron d'apertar tanto n'as firidas e viron que non sangraban cuasi, e xuzgárono morto.
     O médeco tomoulle o pulso, torcendo a cabeza como si quixera escoitar algo, pra prestar mais atenceón e dixo:
     —Soltad'as maus.

[p. 53]

     —Siñor, esta firida do brazo cicha moita sangre.
     —Non importa. Hay que ver o que é.
     Quitadal-as maus d'encima do lesionado viu D. Luciano qu'asi se chamaba o médeco, duas firidas unha n'un costado e outra no medeo do brazo, entrambas do lao esquerdo. A do costado, anque parecia mais grande, non lle fixo caso poruqe botaba pouca sangre, pero así que viu como cichaba a do brazo, puxo un dedo na firida e dixo:
     —Hay que ligal a arteria.
     E dirixindose a un dos practicantes díxolle:
     —¿Tras na caixa o torniquete?
     —Si señor.
     Dácomo logo.
     Abriu unha caixa, que tiña moitos caixonciños, e d'un sacou o que lle pedia D. Luciano.
     Era unha especie de torno atado a unhas correas.
     Don Luciano buscou co-a mau que tiña libre un punto no brazo por encima da firida, fincou ali e dempois de sacar o dedo d'ela, viu que xa non ceibaba ningunha sangre e dixo:
     —Está ben.
     —¿Quere que aprique eu o torniquete? dixo o axudante.
     —Pois pono logo que xa me don as costas d'estar nesta postura.
     Apretoulle con aquel istrumento o brazo. Dempois puxo encima d'ambas firidas un papeliño verde cuberto c'un pouco d'algodón.
     —Xa está, dixo o axudante.
     —A casa de socorro, dixo D. Luciano.
     —Siñor, dixo o sereno adiantándose, este siñorito é meu amigo e vive no segundo piso d'esta

[p. 54]

casa, si non hay incomenente quixera que lle fixese arriba a cura, q'eu respondo de todo.
     Ben Pepe: xa sabes que teño en ti confianza.
     —Moitas graceas siñorito.
     —Hala: cargai co-él e vamos logo arriba.
     Cargaron co-él nos brazos dous homes. O sereno iba diante abrindo as portas y-alumando coa linterna. Ademais un prauticante levaba encendido un misto muy longo.
     Co ruxido que facía tanta patulea, espertou espavorida a ama de casa, que se puxo a chorar así que soupo que firiran a D. Caitano.
     —¿Que se necesita?
     —Auga fervendo, dixo o médeco.
     —O momento volvo.
     —Traiga antes auga fría e unha pouca d'augardente si a ten.
     —¿En que quere a auga?
     —En calquera cousa, anque sea n'un vaso.
     —¿Non está na mesa de noite?
     —Está a botella valeira.
     —Pois agora mesmo.
     Xa puxeran o firido sobre da cama e inda non daba siñales de vida.
     —Píntanos ben que se pode andar ò arredor.
     —Ilo dispindo.
     —¿Metémolo debaixo da roupa?
     —Si,
     Entramentras fora sacando o prauticante da caixa, istrumentos, esponxas, us paquetiños e frascos de meiciñas.
     —Ahí ten a auga y-a augardente.
     —Vinagre, haino.
     —Si siñor.
     —Dácamo por si acaso.
     Xa meteran na cama a Caitano e deixárano

[p. 55]

en coiro do imbigo arriba. D. Luciano misturou co-a auga un pouco  d'augardente y-esbarruzouna pol-a cara y-o peito do firido, que abriu logo os ollos, como espertando.
     —Xa non fai falla o vinagre, dixo.
     Queitano mirou pra todos, pro solo se fixou no sereno e no médeco que lle dixo.
     —Anemo home. Non hay coidado.
     —Gracias doutor. Sálveme usté.
     —Hay que facer unha pequena operaceón, dixo D. Luciano atapando o firido.
     —Faga o que queira, con tal de curar, pois quero pagarlle como merece a o canalla que asi me puxo.
     —¿Quén foi? perguntaron dous ou tres on tempo.
     —Eso a naide lle importa mais que a min. Doutor pidolle de favor que, si pode ser, non dea parte d'esto, porque quero tomal-a revancha pol-a miña mau, sin que a xusticia m'axude pra nada.
     —Ben home, ben: xa trataremos eso.
     —Agora poñase tranquilo, e non s'acorde de nada que vamos a ampezal'a operaceón.
     Mentras esto decían xa lle fixeran a cura da firida do costado, que por fertua era longa, pro pouco fonda, pois non chegara a o pulmón.
     Caitano sufriu a operaceón sin dar un layo y-eso que pra ligarll'a arteria tiveron que abrirlle outra boa firida mais arriba da que tiña.
     Asi qu'arrematou a cura lavou as maus o médeco sin dar unha fala e mandou ós prauticantes que se fosen.
     Solo quedaron no coarto a patrona, o médeco e dous policias.
     O sereno tivera que salir antes, pro dixo que

[p. 56]

logo volvería, pois o probe tiña moito pesar pol-o que lle sucedera o seu peisano, e depenábase por non haber chegado a tempo pra impedir aquela reña.
     Don Luciano dempois que lavou as maus sentouse no escritoreo e collendo un prego de papel de cartas dixolle o firido:
     —¿Podo dispoñer d'este papel?
     —Do que vosté queira.
     —Moitas graceas. ¿Como se chama?
     —Caitano Valin, da Fonte.
     —Edá.
     —24 anos.
     —¿De donde é natural?
     —Son gallego, do mesmo Lugo.
     —Moitas graceas. Non perciso mais.
     —Agradecerialle que non dese parte, porque o que me firiu é outro rapaz com'a min, algo tolitates a quen penso arregrarlle a cabeza, e s'a xusticia mo pon á sombra non podo eu curalo.
     —¿Conoce pois o nome do que o firiu?, perguntou un dos policias, que tiña xa unha carteira aberta pra apuntar, n-unha mau e un lapiz na outra.
     —Conozo.
     —Pois non ten mais remedeo que decirnos o nome, porque a o fin y-o cabo ten que saberse, e pouco tempo o podrá ter calado porque o xuez fará decirllo.
     —Sendo asi apunteo logo. Chámase o perillán Martiño López.
     —¿Que dice usté? Repuxo o médeco erguéndose da silla de súbito, como movido por un resorte.
     —Está usté seguro de que foi él.
     —¡E tan seguro! Fai xa tempo que no me que-

[p. 57]

re ben e que m'andaba amenazando. Como xa ten probado que pra min non lle bastan os puños, firiume por sorpresa c'un puñal. ¡Cobarde!
     —¡Probe fillo!¡Que disgusto levará sua mai cando o seipa! escramou o médeco levando as maus a cabeza en ademán de desesperaceón, como s'os pelos tiveran culpa do que lle pasaba.
     Asi estivo us minutos.
     Os policías y a patrona non entendian aquelo.
     De súbito da us pasos cara a porta como si fora a salir, e chamando a os policías pra que baixasen con él dixo.
     —Hasta mañá.
     A patrona quedou co.a boca aberta unha chea de tempo. Cando se porcatou viu qu'o estudiante durmia e foise pra cama facendo el nombre del padre, por non entender nada d'o qu'acababa de pasar.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega