Casos e cousas

Páxina Anterior

"Tocata fúnebre en honor de Rousalía de Castro" (16 de Agosto de 1885) p.4

Páxina Seguinte

A rula d
     A rula d'o chan gallego, o roiseñol d'os eidos d'a Suevia, o xilgueiro d'os xardís d'Erin, a poetisa d'o sentimento, a escritora enxebre e patriota, Rousalía Castro, abreu as suas áas, e voou ó trono en que se pousa a churrusqueira vírxen gallega, a virxen d'o Cristal.

     Con tal feito Galicia adourada
Horfa sempre por sempre estará,
Os enxebres cantares gallegos
          Non mais s'oirán.

                    —

     Os lamentos e choros e queixas 
D'a sofrida gallega rexión, 
Xa non teflen quen pida por eles.
          Morreu seu cantor.

                    —

     Loito sempre vistamos, gallegos.
Pol-a rufa qu'a Suevia perdeu; 
Chora sempre Galicia querida.
          Teu xenio morreu.

                    ÷

     Adolfo Mosqueira, inspirado poeta de Caldas, esprica o feito d'a morte de Rousalía n-os siguentes termos, que anque fillos d'a sua esprendente musa, levan ós nosos peitos a conformidade n-a perda que choramos.

     "Para o ceo marcharon Vesteiro, 
Muruais, outros moitos, é Añón,
é o oilos Dios, dixo: —facede
          un orfeón".

                    —

     "Axuntáronse todol-os vates,
comenzaron axiña á ensaár, 
e cantáronlle a Dios'a muiñeira
          com'acá."

                    —

     "Po-lo visto gustoulle a musica
que mandou repeti-la funcion,
e despois d'a muiñeira, a alborada
          escoitou."

                    —

     "Faltan tipres, Dios dixo, a buscalas, 
¿quen hai por alá?
e Muruais moi homilde lle dixo:
          —Boa a hai"

                    —

     "Para os cantos gallegos n'hai outra;
xa lle chaman alá o ruiseiñol, 
repinica c'aquela gorxiña
          qu'e un primor."

                    —

     —"Pois decideme o nome que axiña 
xa por ela un arcanxe vai ir....
 —Rousalía Castro— xa o oiche;
          ¡a bulir!"

                    —

     "Esto díxolle Dios o arcanxe
é o arcanxe votouse a voar 
dereitiño com'unha sayeta
          para acá."

.........................................

                    —

     "Aqui tendes por que Rousalía 
dis que quixo deixa-lo país, 
e pra outro mellor (segun dicen)
          foi soubir, foi soubir."

                    ÷

     O Centro Gallego, en canto tivo noticia d'a morte de Rousalía puxo as bandeiras â mitá d'o pau en sinal de loito, e non sospendeu a festa qu'estaba disposta porque n'había tempo pr'anunciar o acordo n os peródicos.
     En troque d'isto propárase unha velada fúnebre en que tomarán parte moi apraudidos poetas e literatos. Nosotros entramentras diremos con Valentín Lamas:

     Queixosa rola d'o noso outeiro
Que baixo as herbas d'o simenteiro
Asosegada dormindo estás:
Durme namentras qu'a tua mamoria
Cantos de trunfo, croas de groria,
Alí eu Galicía revivirán.

                    ÷
     Tamen se proyecta por algus bos gallegos dirixir unha súprica o ayuntamento d'a Cruña, pra que se bautice c'o nome d'a autora de Follas novas, unha d'as ruas d'a cibdá herculina.

     Pra honrar a mamoria 
D'aquel gran portento 
Que choran os mozos 
Que lembran os vellos 
Aind'é mui pouco,
Rapaces gallegos.
Por ela se deben 
Erguer menumentos 
Texer mil coroas, 
Vertelas a xeito 
N-a coba en que dorme 
Tan dolce cornello, 
Y-en fin rapaciños, 
Enxebres suevos,
Facer mil altares 
A drento d'os peitos 
En donde se poida 
Chorar tan grau xenio.
Un d'eles xa fixo 
(Sin ser o primeiro,) 
Chumín, non de Vale, 
Chumín ó de
CÉLTEGOS.


[A Gaita Gallega, 16 de Agosto de 1885]

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega