Casos e cousas

Páxina Anterior

Ano II. Tocata VII (28 de xaneiro de 1886) p.8

Páxina Seguinte

m4armadateixeirocasosecousas007.htmlComo qu'é costume antigua
N'os peródicos enxebres,
Cand'un ano se remata,
Cando pasa San Silvestre,
Saludar ôs seus amigos,
Suscritores e mais xente
Que s'intresa pol-o diario
Qu'un escribe, (casi sempre
Sin ver nunca d'o traballo
Os laúdes que merece)
N-é posibre qu'ista Gaita
Sal a hoxe indiferente
Sin cumprir c'o regramento
Que Il'impoñen esas leises
Tan galanas e cumpridas,
Tan xeitosas e corteses.
N-é posibre, n-é posibre
Inda qu'así Dios.... me leve
Ás ribeiras de Cariño,
D'o Ferrol ou Puentedeume.


Vaya pois, un saúdo,
     D'aquesta Gaita,
Ós colégas y-amigos
     D'acó d'a Habana.
     Pra todos eles,
De moedas d'o Banco
     Tres centos feixes.


Ós que mouran n'o slares
     D'a nosa terra,
Que non pisen n'a vida
     Ningunha allea:
     Que non emigren,
Qu'emigrar é morrerse
     Y-aló eles viven.

             
÷

¿Quen dixo n'un certo sitio
Que quedaba Rousalía,
Sin coroas n'a sua coba,
Sin estatuas aló en Iria?
Quen era o larpeiro ese?
Quen era? ¿Quen-o decia?
Que pensaba d'os galegos
Que vivimos n'esta Insua,
Ese escentrico d'os diabros,
Fillo, seique, d'a morriña?
¿Quen tachou d'esquencimento
Entr'os fillos de Galicia,
Ós que sempre figuraron,
A eito, en primeira fila,
Cando se tratou d'honrar
Os bos xenios d'a terriña?
¿Quen foi o larpeiro ese?
Quen era? ¿Quen o decía?
Agarde e non se trabuque
Que vou darll' unha noticia.
N'o mes prousimo, Febreiro,
Pol-os derradeiros dias,
N'o treato de Tacon
Y·en honor de Rousalía,
Levarás'a feliz cabo,
Festa literaria e lírica,
N'a que falará Montoro,
Espada, o señor de Insua,
Gabiño, Mendive, Ruiz,
Secundino Cora e ViIa.
C'os ochavos que recollan
D'as entradas e d'as rifas
Que se pensan en facer
Pra qu'as merquen os qu' asistan
A esa festa que, cal ela,
Non se pensa ver n'a vida,
Haberá ánque nada sobre,
Para erguerll' a Rousalía,
Unha estátua qu'a recorde,
N'as centurias que nos sigan,
Pois que n'esta todos, todos.
Veneramol-as suas cinzas.
¿Satisfixos'o fulleiro?
¿Non se satisfixo ainda?
¿Non se convenceu e o dito
De que dixo unha mentira?
¿Non lle basta o que dixemos?
¿Todavia? ¿Todavia?


Darálle creto entonces
     Ó noso anuncio,
Cando chegue Febreiro
     Pra vernos xuntos
     Texendo croas
Ó cantor inspirado
     D'as Follas Novas.

             
÷

N o mercado de Colon,
Qu'é un mercado d os d'a Habana,
Abreu unha tenda enxebre,
Un amigo d os d'a infanza,
Un rapaz qu'en Carballiño
Veu a luz, e que se chama,
Si non ment o reportorio
Que Amador de cote garda
Valentín Gonzalez...... e
Outras cousas que se calan.


Leva por nome o posto
     Gaita Gallega
Este títolo basta
     Pr'a sua encomenda.
     ¡Ben Valentin!
E n-esquenzas te quere
     Sempre.

Chumin.

 

[A Gaita Gallega, 28-I-1886]

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega