Pasaxeiras

Páxina Anterior

"Males sin remedio"

Páxina Seguinte

Pagina nueva 1
[p. 129]

Al director de «El Eco de Galicia», de Buenos Aires,
     mi querido pariente Manuel Castro López.               I

   ¡Qué vivas lembranzas
teño d' outros tempos!
   Sabel pareceume
un ánxel dos ceos,
a mais garridiña
que Dios había feito.
D'aquela iñoraba
do amor os misterios,
e por tal meniña
volvinme tan cego,
que na negra noite
do meu pensamento,


[p. 130]

tan solo alumaba
brilante o luceiro
do amor, que facia
latir o meu peito.

               —

   Un día os seus ollos
espranzas me deron;
parez que dician:
—Ven, non teñas medo.
E fun, y-estrevinme
con este direito
a manifestarlle
meus tenros deseyos.
Prô así que lle dixen
o meu sentimento,
repúxome grave,
con airado ceño:
—Tí vés engañado,
pois eu non te quero.
Gustarame un home
que poida traguelo
lucindoo por calles,
xardís e paseos,
e ti, francamente,
ti, non sirves pr' esto,
qu' es pouco xeitoso
y-es algo pequeno.


[p. 131]

   Quedeime varado
dempois d' oirlle esto,
prô mirei pra ela
e dixenlle: —Boeno:
sendo así, vidiña,
é mal sin remedio.               II

   A pouco casouse
con outro suxeto
de moi bos andares,
bô mozo por certo.
De cote se via
con él de brazeiro
lucindoo por calles
xardís e paseos.
   Facía moi pouco,
según me dixeron,
viñera da Habana
con moito diñeiro.
Anque non tivera
tempo á conocelo,
sin encomendarse
á Dios nin ô demo,
por agazapalo
casouse correndo.


[p. 132]

   Que o amor é pra algunhas
de pouco proveito,
con tal que non sirva
pra dar cumprimento
âs modas, ô luxo
y-a mil devaneos.
   Cando un home quere
á quen soñe n' esto,
a falta dos cartos
é mal sin remedio.               III

   Aos cinco ou seis meses
a cruz conque o crego
bendixo ôs amantes,
perdeu todo o efeuto,
e foi pouco a pouco
metendose o demo
nos dôces praceres
d' aquel casamento.
   Xálle á él gustaba
ir entre os solteiros
mais que andar ô rabo
d' ela nos paseos.
   Na casa non tiña
tanto estraemento


[p. 133]

como no Casino:
mataba esto a aquelo,
e foi pouco a pouco
desaparecendo
aquel entusiasmo
dos primeiros tempos.

               —

   Aquel qu' herda cartos
e non sabe telos,
nin sabe ganalos
nin darlles aumento,
moi logo s' axunta
con algús larpeiros
que van con coidado
prendendoo no cebo,
y-en xogos e festas
vai comprometendo
a paz da sua casa
y-o pan dos seus nenos.

               —

   O que ten atopa
amigos aeito,
y-estos van faltando
s'o ter ven a menos,
porque o perdulareo
compromete ó alleo.


[p. 134]

  
Cando un na sua casa
ten pouco goberno
e cai no camiño
dos viceos, sin tento,
o día en que a falta
non poida mantelos,
a casa perdida,
convirte en infermo;
a paz xa non volve,
y os remordementos
sin tregoa lle dicen
qu' é mal sin remedio.               IV

   Pasaron dez anos
sin volver a vernos.
Tropezeina un día
do mes de Xaneiro:
mireina e miroume,
pareina un momento.
¡Cánto enfraquecera
dende aqueles tempos!
   Faloume surrindo,
y-o par qu' os seus beizos
pregou, os seus ollos


[p. 135]

duas vagoas verteron,
que eu sintin amargas
caer no meu peito.
   Non sei qué falamos
n' aqueles momentos;
mais sei que cos ollos
moito nos dixemos
que o labeo calaba:
subrimes segredos
da alma, que fuxen
sin poder contelos,
cando a pecha cárcere
rompe o sentimento
   Cando adiós lle dixen
deu en toser recio,
e n' aquel tusido
vin, pol-o rouquexo,
que a tisis levaba
cara ô cimeterio.
   ¡Miña xoya! dixen
eu pros meus adentros.
¡Cántas penas causan
amores lixeiros,
pra que así lle desen
un mal sin remedio!


[p. 136]               V

   Aqui n' este mundo,
qu' é moi mintireiro,
a calma do esprito
y os goces prefeutos,
xamais os fundedes
n'aqueles ouxetos
que poden mercarse
nos nosos comercios,
pois cambean de cote
co as modas y-o tempo.
   Un home sin vicios,
con bos sentimentos,
que sea virtuoso,
autivo e correuto,
xa rico, xa probe,
xa guapo ou xa feo,
será bô casado,
xamais terá precio.

               —

   Non olvideís, nenas,
qu' é certo, moi certo,
que o d' afora é aire
y-é ouro o d' adentro;


[p. 137]

porque si o olvidades
y-obrais de lixeiro,
teredes de fixo
males sin remedio.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega