Pasaxeiras

Páxina Anterior

"Unha costume de Galicia: A Malla"

Páxina Seguinte

Pagina nueva 1


[p. 11]Al Ilmo. Sr. D. Valentín Portabales.A MALLA (1)I


   O día en que sucederon
as cousas que vou contar
escomenzaban á malla
os da casa do tio Brais,
qu' é o labrador mais rico
que hay n' aldea do Vilar;
pois n' a eira que pegada
por un lado á casa está
loce tres palleiras d' erba
e catro medas de pan.(1) Primer premio en el certamen literario de Lugo en el año de 1894.

 [p. 12]

   Era unha mañá d' Agosto
muy crara e limpa mañá,
e n' a porta do zoleiro
estaba Mingos do Val
amañando algunhos malles
qué gardaran do outro brau.
   Tiña xunto d' él un cesto
con tiras de correal,
qu' é de pelexo de cabra.
   Tiña n' o cesto, ademais,
pra casulas é inzadoiros
coiro de cocho e de can,
unha subela, unha villa,
cravos de tadal-as cras,
un martelo, unhas tixeiras
muy enferruxadas xa
e, pr' abrandar mais os coiros,
un pouco lardo sin sal.
   Nou tardou en ir chegando
pouco a pouco a mocedá
sin malles, sendo de lonxe,
co-eles s' eran do lugar,
pois tiña moitos amigos
tod' a xente do tio Brais,
por ser sempre muy doída
pra calquer necesidad.
   Como o sol fora subindo


[p. 13]

y-escomenzaba a quentar
por mor d' estendel-a aira
de cara á ela algús van.
   Un home súbese á meda
e tira mollos ó chau,
que os outros van estendendo
en ringleiras por igoal,
hastra que cobren a aira,
y-así que cuberta está
deixana quedar quencendo
mentras que van almorzar.
II


   Xa n' a mesa pro almorzo botaran
as tazas de caldo,
e por frente das mesmas se foran
os homes sentando,
que a muller xa colleu por costume
comer n' o regazo.
   Unha fonte de pau con cachucha
lacón e mais lardo,
foi correndo d' un n' outro, hatra iren
a carne tallando
e poñendoa n' o pan, que, en cortezos,
Iles sirve de prato.
   Desque acaban escollen os homes
os malles pesados,


[p. 14]

escollendoos as nenas lixeiros
ou ben menos largos.
E dempois cara a eira camiñan,
xa rindo ou falando,
menos Mingos do Val, qu' ese queda
sentado n' o bango,
amañando n' os malles qu' estaban
roidos dos ratos,
pois non pode mallar que padece
fai tempo d' un frato.
III


   Entr' as mozas que mallan n' a eira
non-hay de mais garbo,
que Carmela, rapaza garrida
de vintedous anos,
a morena d' olliños mais negros,
de dentes mais brancos,
de beizos mais roxos,
de pelo mais largo,
e de corpo mais feito e xeitoso
que pisa no campo,
pol-o qué n' as romaxes a chaman
a fror de Seixalvo.
   Destacaba tamen entr' os homes
qu' estaban mallando


[p. 15]

un bô mozo, mais branco qu' os outros
y-aseñoritado.
   El é un xastre qu' en toda a redonda
ten moito traballo,
e que din qu' ás meniñas engaña
por arte do diaño.
   Non hay outro que teña mais gracia
pra ter sempre contos
que veñan ocaso,
nin quen faga vestidos e cuellos,
xustillos e dengues
mais ribiritados.
Anda tras de Carmela de cote,
pro non lle fai caso,
pois tamen engañou outras novias
deixándoas o cabo.
   E por eso lostréganll' os ollos
ó ver os encantos
pol-os qué se debece fai tempo
sin poder logralos.
IV


   Hay costume entr' os mozos que mallan,
de veces en cando,
de votar unha folga, en que petan
mais forte n' o grao.
   Unha vez en qu' a airada xa estaban


[p. 16]

cuasque arrematando,
a Carmela ceibóusell' o pértego
e foi amañalo.
   Tiña a moca do malle Carmela
collida d' un cabo,
pra que Mingos así o compuxera
con menos traballo,
cando o xastre chegou engordiño
a xunto d' entrambos,
e fancendolle cóxegas a ela
con unhos fiaños,
sacudía as orellas a moza
por moscas tomandoos.
   —Está queda Carmela co-a moca.
Si te moves tanto
fas varear a correa, e non entra
nin dou co furado.—
   Cando oiu o que Mingos decía
botouse a rir Marcos
y ela entonces erguéndose apresa,
comprendendo o engaño,
d' un brinco colleuno
por baixo dos brazos,
e facendoll' a chambra, lixeira,
tumbouno debaixo
y-asinouno cos dentes n' a frente
facéndoll, un galo.


[p. 17]

   E dempoixas erguendose axiña
deixandoo burlado
foi pra aira, e collendo a coañeira
barreu os coaños.
V


   Xa se sabe que o pan que se malla
vay por estes pasos:
tenden, mallan, a airada revolven,
e volta á mallalo.
En despoixas espallan y-en feixes
a palla qu' é larga
van amontonando,
qu' ó palleiro algús homes a levan,
namentras qu' en tanto
outros xuntan a palla miuda
con malles y-angazos
y-os coaños axuntan n' un verbo
con secos ramallos.
   Como o sol y o mallar tod' o día
dan moito cansaceo,
entre cada mallada descansan
á sombra deitados,
un pito facendo,
ou rindo, ou ruando.


[p. 18]
VI


   Ó xentar todos beben o viño
por un mesmo vaso,
y-a comida rematan con cuncas
de leite mazado.
   Y-as rapazas que poden ós mozos
coller descuidados,
fan saltarlles o leite d' as cuncas
tiràndolles drento
de pan us anacos;
diversión que dá sempre motivo
pra ditos e contos
que mais val calalos.
VII


   Cando o sol pol a tarde se quere
pousar n' os colados;
cando o vento que s' ergue mainiño
refresca os seus rayos;
e se ven acaron do terreo
voar os paxaros,
en busca dos niños,
a noite ventando,
van facendo unha pila n' a eira
co grau que mallaron,


[p. 19]

qu' aventan y-escriban
por mor de limpalo,
e lévano ó lombo
pr' as huchas, en sacos.
VIII


   Entramentras os mozos co-as mozas
están rebincando
por alí, pol-a palla miuda,
cal si foran santos.
   Anqu' ó xastre pasoull' a perrencha
de verse asinado
a Carmela meteuse entr' as mozas
qu' estaban cantado,
y-anque deulle mais voltas que un zorro,
perdeu o traballo,
pois non puido atraer a Carmela
n' adiantar un palmo.
IX


   Cada un foi largando pra casa
dempois que cenaron,
non sin antes n' a porta d' a eira
cantar unhas copras
y-aturuxar largo,


[p. 20]

qu' esto indica que salen as xentes
alegres de casa,
contentas d' o amo.
   A Carmela marchouse con outra
tamen de Seixalvo,
y-a pouquiño votou detrás d' elas
o prove d' o Marcos
por môr de pillalas
apertando o paso.
   Non tardou en coller á Carmela
con outro falando.
   Era o herdeiro d' Abol. Non valía
siquera dous cartos
prô a levaba con moito agarimo
collida d' o brazo.
   Vendo entonces qu' o tempo perdera
cos seus agasallos,
quixo ver s' o ganaba co-a outra;
per' ós poucos pasos
atopouna en compaña d' un punto
que non era manco
y-acababa de vir do servicio,
pois era soldado.
   Aseguran qu' o xastre destonces
seguiu cavilando:
   —«Non-a tendo de meu, os deseos
non se ven calados,


[p. 21]

pra calmar á iluseon, algo novo
van sempre buscando
e non quero expoñerme á estas crebas
ni-a mais xiringazos.»
   Non tardou moito tempo este xastre
en verse casado
co-a pormeira muller que quixera
facía algus anos.
   E pasou, que xa tiña seis fillos
moi espabilados,
cando foi a mallar a sua eira
á fror de Seixalvo,
que perdera a color y-a frescura,
perdera os encantos
y-astra o olor conque tanto atrouxera
ós mozos de rango.
   Pra casarse botara mais contas
que ten un rosario;
pero os novios que tivo non paran
que pasan de largo
y-os demais non acuden ó cebo
nin pode pescalos.
E vendo os meniños
qu' estaban criados
lembronse con pena
d' os tempos d' antano,
e dixo —Xa vexo


[p. 22]

que ben vay medrando
a tua cosecha.
   E díxolle Marcos:
—Traballo en bes propeos
e d' eles reparo.
Estas cousas do tempo e d' as xentes
á malla as comparo:
algús mallan e collen o fruto
que ven sazonado
y' outros mallan e mallan, e nada,
non collen un grao.


21 de Septiembre de 1894.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega