Pasaxeiras

Páxina Anterior

"Parrafeo"

Páxina Seguinte

Pagina nueva 1[p. 31]


   N' unha maña cruda

de frio é xeada,
en que todo canto
á vista abarcaba

estaba encuberto
d'unha capa branca,
pola corredoira
que vai pra Labrada
subia Xaniño

envolto na capa.
Iba o probe solo,
sin outra compaña
qu' os seus pensamentos
e amorosas ansias,

que nin un instante
siquiera o deixaban.


[p. 32]

Pero era tan cedo

que non s'escoitaba
en tod'a á redonda
ruxir unha palla.

Solo se sintian
os cás que ladraban,

o río qu' aló lonxe

baixo marmuraba,
o os galos qu' o dia

ledos anunciaban.
De cara ó naciente
por tras das montañas

viña vindo a aurora

con traxe de gala,

moy limpa e vestida
do côr da escarlata;
o por diante as nebras

como grandes faixas
nos rios é regueiros
tristes s' apousaban.
Pro' anque Xaniño

muito madrugara
ainda outros deixairon
antes qu' él a cama,

pois baixando a costa
viña unha rapaza

ruxindo nas follas[p. 33]

que co frio secaran;
pero como viña
tan taparuxada
que non se lle via
nin pizca de cara,
anque Xan de lonxe
se puxo á mirala,
non conoceu qu' éra
Rosa da Labrada,
hasta qu' éla, mesmo
xunto d' él chegaba.

E estonces atóneto,
trembandoll' á alma,
sintiu no seu peito

tan fortes mazadas

qu' o corazon pensa
que fora lle salta;
e á sangre no corpo

de tal modo o abrasa
que cheo de vergonza,
d' amor é de rabia
n' aqueles apretos
non sabe ó que faga.
   A Rosa que mesmo

ten ollos d' águila
que ven cando queren
ó que Iles dá a gana


[p. 34]

por entre d' as suas

negriñas pestañas,

da cima do monte
votou unha ollada
pra saber quen era
o que camiñaba,
o aunque Xan subía

envolto na capa
conocéuno no aire
e hasta nas pisadas.
Ela poñer púxose

mesmo qu' unha grana
ó ver á Xaniño;

pero non deu trazas
de sentir qu' entrambos

alí s' atoparan,

pois seguiu baixando
cal si fora nada.
Así qu' estiveron

á pouca distancia
votaronse entrambos
duas tenras miradas;
pero cando iba

él á saludala,

arredouse Rosa
e viroull' a cara;

e estonces o probe


[p. 35]

de Xan de Xuana

camiñou pra diante

sin dar unha fala;
mais ós poucos pasos
volveus' á mirala,
o viu que Rosiña

estaba parada
mirando pros lados
e facendo á maula

como si unha cousa

no tarreu buscara,
e entonces faloulle
con malicia é gracia:

—¿Que perdiche, Rosiña?

          ¿E logo elo?

—¿Faste de cargo agora?
          Pois sonche o mesmo:
mais non m' estraña
que na miña presona
          non repararas.

—Non sei porque me dices,
          Xaniño, eso.
Debes falar mais craro
          que non t' entendo.
          Pois tí ben sabes

que non teño motivos
          pra non falarche.[p. 36]

—Anque ó dis con pillada,
          non che m' ofendo.

Mais sobre d' esas cousas
          xa falaremos;
          ahora quixera

alcontrar ó que buscas
          por esta terra,

qu' á cousa que te fixo
          erguer tan cedo

non debe de ser cousa
          de pouco precio.
          —N' ésta vereda
caem' onte un pendente
          da mesma orella.
          Pero, dime, Xaniño,
          ¿pr'onde marchabas?

¿Quén te fixo tan cedo
          salir da casa?
          Non te deteñas

s' ibas cumprir á cita
          d' algunha nena.

—Non, Rosiña! Outra cousa
          viña buscando

que sabes que me falta
          fay algús anos.
          —¡Vaiche ben feita!
Pois logo á alcontrarla


[p. 37]

          si tí quixeras.
—¡Xesus, Avomaria!
          ¿Que eu sey tí dices

d' unha cousa que buscas
          e que perdiches?
          Pois dima logo

porque d' ela abofellas
          non che m' acordo.

—Ben te decatas, Rosa,
          ben te decatas

de que sempre te quixen
          con tod' á alma,
          e co cariño

que m' encheu á cabeza
          perdin ó xuicio.

Tí ben sabes, Rosiña,
          canto te quero,

que solo tí m' ocupas
          o pensamento,

que non atopo
alegría no mundo
          paz nin consolo.
E o teu cariño, Rosa,
          tanto deseo

com' á salvacion mesma,
          como ir ó ceo,
          qu'es o tesouro[p. 38]

co que á tod' ôs instantes
          febrento sono.
—Non me fales mais d' eso:
          sodes os homes
un gran fato de pillos
          engañadores.
          ¡Quen vos creera!
Non, por mais que paliques
          non m' encamelas.
Vosoutros ás mulleres
          facedes bobas,
e non vos contentades
          con unha sola.
          Dill' eso á outra;
gracias á Dios, no mundo
          mulleres sobran.
Ei tes a do Curuxo
          e a do Carracho
qu' é ben guapa por certo
          e ten bos cartos...
          —Pero, Rosiña! ...
—Ou a Mingas de marras,
          qu' é ben bonita.
Si non queres matarte
          e andar á sombra,
tes á tua criada
          que ch' é boa moza.


[p. 39]

          Conque, Xaniño,
xa ves que tes abertos
          moitos camiños.
—Cala, Rosa. Non sigas.
          ¿Ti non reparas
en que con eses contos
          partesm' á alma?
          Si non me queres
cala; mais non m' envolvas
          co esas mulleres.
Conque logo co'a Mingas
          e coa criada
conque co'a do Curuxo
          e co'a Carracha...
          ¡Tínache leria,
porque pr' on home abonda
          calquera d' elas!
—Non ó tomes á risa,
          pois certa nena
ela mesmo xuroume
          que a pretenderas,
          que sabes moito
e que pr' engañar mozas
          píntaste solo.
—Nada m' estraña, Rosa,
          que tal dixera
a qué porque te quero


[p. 40]

          morre co'a envexa.
          O que m' estraña
e que tí deses creto
          á esa malvada.
—¿E logo a qué levache
          no vrau á sega?
¿Tampouco che remorde
          nada a concencia?
          Pois dend' aquela
din qu' hast' o pan ll' amarga,
          e que está enferma.
—¿E que culpa ll' eu tiven
          si cun esforzo,
lle caeu a espiñela
          ô atar os mollos?
—Non, ó qu' é á ela
n' hay ningun zuruxano
          que poida erguerlla.
—Pero, miña Rosiña,
          pra qué das creto,
á esas que t' aborrecen,
          porque te quero,
          si por ti morro,
si po-lo teu cariño
          me volvo tolo?
—Mentras que me tes diante,
          moito te quero;


[p. 41]

despois s' alcontras outra,
          dícesll' o mesmo,
          porqu' asomellas
          a romana do demo...
          ¡quén te creera!
—Pois obras son amores;
          si ti me queres,
vou á teu pai falarlle,
          e si él consente,
          cando ti queiras
a que nos case o crego
          vamos á cirexa.
—Facendo ó que pormetes
          destonces bueno
de que a meu pai lle fales
          vas ô direito.
          Qu' eu non m' opoño
si ves como Dios manda
          ó matrimonio.
—Gracias á Dios! Non sabes,
          miña Rosiña,
canto pracer eu sinto
          canta alegria;
          é tanta, tanta
qu' hasta sinto de leda
          bailar á alma.
A teu pai hoxe mesmo


[p. 42]

          vou á fallarle...
mais, vou á ter vergonza...
          —Non t' acobardes
          pois xa él ten dito
que tí lle gustas moito
          pol' o teu xuicio.
—Chit. Cala qu' ei ven xente.
          Pra falar d' esto
agardam' esta noite
          no teu pendello,
          e mentras tanto
pra ver ó que o pai dice
          falaslle hox' algo,
e mañá si Dios quere
          segun me digas
eu irei a pedirte
          pra muller miña.
          —Boeno destonces.
—Adios logo. —Hastra o dito
          Hastra hoxe á noite.

                    —

   Pouco mais o conto
fala acerca d' esto.
Solo din qu' ó cabo
d' un ano incompreto


[p. 43]

estaban duas mozas
ó pé d' un regueiro
é entrambas no colo
levaban un neno.
Ningunha das duas
estaba de xenio,
pois sin estar lonxe
falaban á berros,
e aquesto decian
pouco mais ó menos:
—Non: mentras eu viva
perderal' o tempo
si cuidas casarte
regaland' ó crego,
porqu' ó seor abade
qu' é muy bô suxeto,
por naide se troca,
e sabe qu' eu teño
pra con Xan casarme
mais qu' a tí direito,
porque esta prendiña
bautizou pirmeiro.
   —Predica, predica;
eso xa ó veremos,
non por erguers' antes
ven ó dia mais cedo.
E anqu' ó señor cura


[p. 44]

é señor muy reuto,
será ó que Xan queira
ó demais é o vento.
E Xan non s' acorda
de tí nin do neno.
Vai facer un ano
pro mes de Xaneiro,
qu' estando os dous xuntos
no noso pendello,
sin outros testigos
qu' os craros refrexos
da lua, que daban
encanto e misterio
á canto pasaba
n' aqueles momentos,
coa vista en mi fixa
e á sua mau no peito,
xuroume por todos
os santos do ceo
que solo eu enchia
o seu pensamento,
o que casaria
conmigo tan presto
como para á boda
fixese diñeiro.
—Muller, dixo á outra,
ese xuramento


[p. 45]

tamen che mo fixo
ó pé d'un palleiro,
aló po Ia sega
fará ano é medio.
—Ténme sin cuidado,
non perdal' o tempo;
sírvache de proba,
o qu' os dous xa temos
unha xugadiña
e mais un becerro,
qu' aló pra Nadela
pensamos vendelo,
pra poder dempoixas
mercar os trebellos
que necesitamos.
¿Ti vas entendendo
que cos teus barullos
non me metes medo?
—Pois eu abofellas
tampouco cho teño,
porque moitas veces
mais grandes castelos
vin esborrallarse
cun pouco de vento.
E moitas as veces
socede ser certo
que o que mais traballa


[p. 46]

non ten mais porveito.—
E como si fora
por encantamento,
quedaron caladas
entrambas á un tempo
pr' oir unha cántiga
que, tal vez d'intento,
cantaba un bô mozo
que pasaba preto.
Na qué lles decía
pouco mais ou menos:
«Meniña que te fias
          Moito dos homes,
Vota as contas denantes
          Que te namores.
          Porque dempoixas
Podes perdel' o tempo
          Votando contas.»Diciembre 10 de 1886.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega